Student transpłciowy i niebinarny - jak postępować i zachować się właściwie

Termin szkolenia: 06.09.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Cele szkolenia:

* Zwiększenie świadomości na temat tożsamości płciowej oraz różnorodności płciowej w kontekście edukacyjnym.
* Wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia i strategie komunikacji ze studentami transpłciowymi i binarno-genderowymi.
* Identyfikacja i omówienie wyzwań, przed którymi mogą stać studenci transpłciowi i binarno-genderowi, oraz sposoby ich efektywnego wspierania.
* Prezentacja najlepszych praktyk i polityk promujących równość oraz inkluzję w instytucjach edukacyjnych.

Korzyści dla uczestników:

* Pogłębienie wiedzy na temat tożsamości płciowej oraz różnorodności płciowej.
* Umiejętność tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla wszystkich studentów.
* Rozwój kompetencji interpersonalnych w zakresie komunikacji z osobami transpłciowymi i binarno-genderowymi.
* Wzmocnienie wizerunku Państwa instytucji jako miejsca otwartego i przyjaznego różnorodności.

Program szkolenia:

1. Czym jest płeć i po czy jest potrzebna człowiekowi?
2. Jak kształtuje się płeć? Jakie są jej determinanty? Proces różnicowania płciowego.
3. Czy płeć jest strukturą seksualną?
4. Czym jest niezgodność płciowa.
5. Czy to moda? Etiologia niezgodności płciowej.
6. Diagnostyka problemów medycznych związanych z płciowością człowieka - rola psychiatry, psychologa i seksuologa.
7. Proces tranzycji. Tranzycja medyczna, społeczna i prawna.
8. Afirmatywna terapia hormonalna.
9. Sądowe ustalenie płci.
10. Język inkluzywny i zachowania ludzkie, czyli wspieranie osób różnorodnych płciowo.
11. Różnorodność płciowa - niezgodność płciowa, interpłciowość, niebirnaność.

 

Prelegent:
Dr n. med. Dariusz Pysz-Waberski - seksuolog, seksuolog sądowy i psychoterapeuta. Jest czynnym biegłym sądowym z dziedziny seksuologii sądowej w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach i Bielsku-Białej. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, WSB-NLU w Nowym Sączu oraz na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Kierownik dwóch Poradni Seksuologicznych. Pracuje w Instytucie Seksuologii i Medycyny Psychosomatycznej, Centrum Medycznym BeskidCare, Centrum Medycznym OLMEDICAL oraz Poradni Alfamedica Silesia North.


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY