Pozyskiwanie i wtórne przetwarzanie danych osobowych do celów naukowych przez uczelnie i instytuty medyczne

Termin szkolenia:
14.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie dla pracowników uczelni, instytutów badawczych, instytutów PAN


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do systemu ochrony danych osobowych – podstawowe pojęcia i mechanizmy w pigułce
2. „Medyczne” dane osobowe – dane osobowe zwykłe, sensytywne (w tym dane o zdrowiu, dane biometryczne, genetyczne)
3. Podstawy przetwarzania medycznych danych osobowych przez uczelnie i instytuty
4. Pierwotne a wtórne przetwarzanie danych medycznych
5. Medyczne dane osobowe a dokumentacja medyczna i dostęp do niej
6. Przepisy RODO a przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych
7. Pozyskiwanie danych osobowych ze szpitali i oddziałów klinicznych
8. Pozyskiwane danych osobowych z innych szpitali
9. Działalność naukowa szpitali a współpraca z uczelniami
10. Obowiązek informacyjny dotyczący danych medycznych i sposób jego wykonywania
11. Kiedy można nie wykonać obowiązku informacyjnego – brak możliwości dotarcia do pacjentów
12. Procedury realizacji obowiązku informacyjnego
13. Przetwarzanie danych osobowych przez konsorcja naukowe
14. Przetwarzanie danych osobowych przez konsorcja podmiotów naukowych z podmiotami prywatnymi (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje)
15. Wtórne przetwarzanie danych osobowych w ramach prac zleconych, w tym usług laboratoryjnych

 

Prelegent:

Marcin Mioduszewski - Radca Prawny

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY