Przygotowanie do akredytacji - analiza kryteriów PKA

Termin szkolenia: 07.10.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 16:00-19:15
Cena szkolenia za jedną osobę: 397,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Celem warsztatów jest omówienie idei akredytacji krajowej i międzynarodowej, zewnętrznej i wewnętrznej oraz raportu samooceny. W trakcie warsztatów zostaną omówione przykładowe dobre praktyki, jak również kryteria PKA. 

Warsztat jest skierowany do osób zarządzających jakością kształcenia na uczelni, zajmujących się monitorowaniem procesu jakości kształcenia w uczelniach, przygotowujących raport samooceny i/lub przygotowujących się do wizytacji PKA.

1. Akredytacja zewnętrza i wewnętrzna
2. Jakość kształcenia - czyli czego?
3. Składniki i wskaźniki raportu samooceny PKA (oraz analiza SWOT)
4. Analiza przypadków i dyskusja

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Justyna Bugaj
profesor w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Częstochowskiej. Pracowała w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich z nauk o zarządzaniu i jakości dotyczących strategicznego zarządzania uczelniami i w uczelniach, zarządzania rozwojem nauczycieli akademickich (dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym) i zarządzania jakością kształcenia. Uczestniczyła w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, włączając w to UNA Europa (1EUROPE), Sustainable Quality Enhancement in Higher Education Learning and Teaching (SQELT): Learning and Teaching Space in Higher Education (LTSHE) oraz kierowała kilkoma projektami w tym Mistrzowie Dydaktyki (2 edycje). W ostatnim czasie publikuje z obszaru strategicznego zarządzania uniwersytetem oraz zajmuje się popularyzacją nauki.


Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY