Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem multimedialnej platformy internetowej Canva oraz technologii sztucznej inteligencji AI do generowania obrazów

NOWOŚĆ
Termin szkolenia:
22.03.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Do kadry naukowej i doktorantów, uczelni i jednostek naukowych niezależnie od reprezentowanej dyscypliny naukowej, chcących rozwinąć swoje praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji z wykorzystaniem multimedialnej platformy internetowej Canva oraz technologii sztucznej inteligencji AI do generowania obrazów. Nabyte dzięki szkoleniu kompetencje zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, wzbogacą warsztat metodyczny uczestników, co bezpośrednio przełoży się na ergonomię czasu i profesjonalizm w opracowywaniu prezentacji wyników badań naukowych na potrzeby wystąpień konferencyjnych lub wykładów bądź prowadzenia seminariów dyplomowych czy ćwiczeń dydaktycznych.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje tworzenie prezentacji przygotowywanych z wykorzystaniem multimedialnej platformy internetowej Canva oraz technologii sztucznej inteligencji AI do generowania obrazów. Zaprezentowane w sposób ilustracyjny liczne praktyczne, poglądowe i porównawcze rozwiązania i funkcjonalności zarówno wprowadzą, jak i przygotują uczestników szkolenia do innowacyjnego opracowania i prezentowania wyników badań naukowych w jednym z najpopularniejszych serwisów do projektowania graficznego i prezentowania ustaleń naukowo-badawczych.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie tworzenia prezentacji za pomocą multimedialnej platformy internetowej Canva oraz technologii sztucznej inteligencji AI do generowania obrazów. Całość materiałów rozumiana jako tutorial, prezentowana jest w oparciu o zrzuty ekranu z interfejsu graficznego użytkownika tak, aby w praktyczny, rzeczywisty i przystępny sposób tzn. „krok po kroku” przybliżyć omawiane zagadnienia uczestnikom szkolenia. Dlatego merytoryczną i teoretyczną problematykę podejmowanych zagadnień uzupełniono bogato zilustrowaną praktyką tworzenia prezentacji. Zawarto liczne przykłady praktycznych rozwiązań na podstawie, których można eksperymentować i dostosowywać je w łatwy sposób do własnych, indywidualnych potrzeb. Ponadto ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Charakterystyka multimedialnej platformy internetowej Canva:
a) rejestracja, tworzenie konta i logowanie do serwisu;
b) ustawienia i funkcjonalności konta oraz obsługa i praca na platformie;
c) zarządzanie projektami, prezentacjami, dokumentami na platformie, w tym korzystanie z asystenta AI.

2. Automatyczne tworzenie prezentacji na podstawie dedykowanych szablonów.

3. Projektowanie prezentacji od podstaw na bazie pustych szablonów, w tym rozwiązania niestandardowe:
a) jak opracować funkcjonalną i profesjonalną prezentację ? tzn. taką, która jest skuteczna, absorbująca i zapadająca w pamięć;
b) ustawienia i ograniczenia rozmiarów, w tym rozmiary niestandardowe;
c) funkcja dopasowywania do stylu szablonu;
d) kombinacje kolorów i formatów tekstowych;
e) efekty i filtry fotograficzne, w tym poprawa jakości zdjęć (m.in. korekta jasności, kontrastu, rozmycia, nasycenia, odcienia i wiele innych ulepszeń obrazów);
f) multimedia (pliki wideo i audio oraz obrazy) — przesyłanie, importowanie i osadzanie;
g) omówienie specyfikacji i wymagań formatów plików, rozmiaru i rozdzielczości:
obrazy (JPEG, PNG, HEIC/HEIF, WebP, SVG),
filmy (MOV, GIF, MP4, MPEG, MKV, WEBM), w tym formaty filmów, których nie można przesyłać,
dźwięk (M4A, MP3, OGG, WAV lub WEBM),
pliki prezentacji PowerPoint,
dokumenty MS Word,
pliki programu Adobe Illustrator;
h) tworzenie wersji roboczej treści za pomocą narzędzia „Magiczny tekst” opartego o asystenta pisania wykorzystującego technologię sztucznej inteligencji AI:
szkic treści,
konspekty,
podsumowania,
i) kreator tworzenia efektywnej infografiki;

4. Wykorzystywanie technologii sztucznej inteligencji AI do generowania obrazów:
a) kwestie formalno-prawne w przedmiocie praw autorskich do obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję AI;
b) bezpieczne i odpowiedzialne generowanie obrazów przez sztuczną inteligencję AI, w tym automatyczna weryfikacja podawanych poleceń;
c) zgłaszanie niebezpiecznych lub szkodliwych obrazów;
d) korzystanie z aplikacji do generowania obrazów AI na podstawie prostych poleceń tzw. monitów tekstowych (technika słów kluczowych i fraz wspomagająca rozbudzanie wyobraźni, poszukiwanie inspiracji oraz nowych i kreatywnych pomysłów);
e) konwerter tekstu na obraz generujący grafikę AI w różnych stylach, w tym fotografii, rysunku, malarstwa, 3D, wzoru i grafiki koncepcyjnej lub za pomocą funkcji „Zaskocz mnie”;
f) obsługa dedykowanych aplikacji tzw. „Magicznych multimediów” do generowania obrazów AI:
Magic Media (Canva),
DALL-E (OpenAI),
Imagen (Google Cloud).

5. Wizualizacje danych za pomocą kreatora wykresów:
a) łatwość obsługi dzięki profesjonalnie zaprojektowanym szablonom przyspieszającym obieg pracy, w tym narzędzia typu „przeciągnij i upuść”;
b) wybór ponad 20 rodzajów profesjonalnych wykresów służących do ilustracji porównań, trendów, proporcji czy związków, w tym m.in.:
słupkowy,
liniowy,
punktowy,
kołowy,
pierścieniowy,
warstwowy,
c) tworzenie wykresów:
dodawanie danych lub informacji,
edycja i formatowanie wykresu (style, kolorystyka, typografia i zestaw czcionek, format tekstu, tło, inne elementy — ikony oraz ilustracje z biblioteki),
funkcjonalność przełączania między różnymi typami wykresów bez utraty danych,
d) publikowanie, udostępnianie, pobieranie lub osadzanie wykresów w innych dokumentach oraz profesjonalne drukowanie.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Autor bestsellerowych publikacji książkowych wydanych nakładem
specjalistycznego Wydawnictwa Helion - literatura informatyczna i nowe
technologie:
https://helion.pl/autorzy/wojciech-majkowski#

"jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych", 2013, ISBN:
978-83-246-5541-0 (bestseller wydawniczy).


"Frameworki JavaScript. Projektowanie interaktywnych i dynamicznych
stron WWW", 2014, ISBN: 978-83-246-8865-4 (bestseller wydawniczy).

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY