Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w działalności naukowej - aspekty prawne i etyczne

Termin szkolenia: 11.12.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Czym jest i jakie możliwości ma AI
2. Problemy, jakie AI stawia działalności naukowej, w tym tworzeniu publikacji
3. Kto ma prawa do treści generowanych przez AI?
4. Autorstwo pracy z wykorzystaniem AI
5. AI a cytat
6. Warunki korzystania z usług AI a praca naukowa
7. Wykorzystanie AI a etyka naukowa
8. Jak oznaczać prace napisane z wykorzystaniem AI
9. Zagrożenia wynikające z wykorzystania AI

 

Prelegent:

Marcin Mioduszewski - radca prawny

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną
 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY