Rozwój umiejętności miękkich w pracy naukowej

Terminy szkolenia :
23.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15:00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do umiejętności miękkich:

  • Definicja i znaczenie umiejętności miękkich w środowisku akademickim.
  • Dlaczego umiejętności miękkie są równie ważne jak wiedza specjalistyczna?
 2. Umiejętności komunikacyjne:

  • Aktywne słuchanie i dawanie konstruktywnego feedbacku.
  • Skuteczne komunikowanie własnych pomysłów i opinii.
 3. Praca zespołowa i współpraca:

  • Jak efektywnie współdziałać z innymi w projekcie badawczym lub grupie roboczej.
  • Rozwiązywanie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji w zespole.
 4. Asertywność w środowisku akademickim:

  • Jak komunikować swoje potrzeby bez naruszania praw innych.
  • Techniki asertywnego reagowania na krytykę i naciski.
 5. Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych:

  • Jak przygotować i przeprowadzić efektywną prezentację.
  • Techniki radzenia sobie z tremą sceniczna.
 6. Samokierowanie i samomotywacja:

  • Jak ustalać cele zawodowe i dążyć do ich realizacji.
  • Techniki samomotywacji w trudnych momentach kariery naukowej.
 7. Empatia i umiejętności interpersonalne:

  • Jak rozpoznać i zrozumieć emocje innych.
  • Budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 8. Zarządzanie emocjami i stresem:

  • Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami w środowisku pracy.
  • Znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy naukowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą angażowani w różnorodne aktywności, takie jak symulacje, role play, ćwiczenia indywidualne i grupowe, które pozwolą na praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności miękkich w kontekście pracy akademickiej.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY