Metody aktywizujące, kreatywne i innowacyjne w dydaktyce akademickiej, część II

Terminy szkolenia:
12.06.2023, godz. 16:00-19:15 - ONLINE (platforma clickmeeting) - lista otwarta
Cena szkolenia za jedną osobę: 347,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Metody innowacyjne II skierowane są do uczestników, którzy mają za sobą pierwszy warsztat. Ich celem jest inspiracja do wprowadzenia małych i/lub dużych zmian w sposobie prowadzenia zajęć akademickich oraz ewaluacji sylabusa.

Warsztaty rozpocznie dyskusja na temat kontraktu i ustalania zasad organizacji zajęć. Następnie krótko omówione zostaną dwie kolejne metody dydaktyczne - 6 kapeluszy oraz debata oksfordzka, które można wykorzystać również do sprawdzania postępów studentów i weryfikacji efektów uczenia się. Zakończy je dyskusja na temat budowania relacji ze studentami, czyli będziemy rozmawiać także o tym czym są relacje, kiedy je budować i dlaczego oraz od czego zależą.

Program szkolenia:
1. Kontrakt i (nie) problemy z organizacją zajęć
2. Efekty uczenia się i punkty ECTS (dodatkowe)
3. 6 kapeluszy i odgrywanie ról
4. Debata oksfordzka i weryfikacja efektów uczenia się
5. Uczenie pytaniami (dodatkowe)
6. Relacje nie tylko mentoringowe
7. Podsumowanie

Zapraszam nauczycieli dydaktycznych z małym i dużym stażem, po pierwszym warsztacie.

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY