Praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji i ChatGPT (OpenAI) w opracowaniu opisów wpływu społecznego

Termin szkolenia: 02.02.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie kierowane jest:

Do kadry naukowej (niezależnie od reprezentowanej dyscypliny) i pracowników administracyjnych odpowiedzialnych w podmiotach za dokumentowanie i opracowywanie opisów wpływu społecznego.

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje praktyczne i efektywne tworzenie treści opisów wpływu społecznego przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji (AI) i ChatGPT amerykańskiego laboratorium badawczego OpenAI, specjalizującego się w tej dziedzinie. W drugiej części szkolenia — Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi nowatorskimi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie prowadzenia konwersacji użytkownika z ChatGPT przy pomocy zapytań tzw. „promptów” oraz uzyskiwania kontekstowych odpowiedzi tzw. „responsów”, inaczej nabywania umiejętności generowania i tworzenia treści tekstowych przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji (AI). Ponadto ze względu na fakt nowatorskiego i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji i ChatGPT:
a) co to jest i jak działa sztuczna inteligencja (AI)?
b) czym jest i jak działa CzatGPT?
polityka prywatności,
warunki korzystania z zaawansowanego modelu językowego i dedykowanych usług,
użytkownik jako właściciel danych wyjściowych stworzonych przez serwis,
rejestracja i logowanie użytkownika w serwisie,
architektura, interfejs i obsługa CzatGPT-a,
ustawienia kontroli danych,
używanie czatu do trenowania modeli językowych,
wyłączenie historii czatu,
eksport historii i danych (zapytań i odpowiedzi),
trwałe usunięcie konta.

2. Konwersacja użytkownika z ChatGPT przy pomocy zapytań tzw. „promptów” oraz uzyskiwanie kontekstowych odpowiedzi tzw. „responsów”, inaczej nabywanie umiejętności generowania i tworzenia treści tekstowych przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji AI:
a) brainstorming i generowanie pomysłów na konstruktywne i kontekstowe zapytania, czyli jak „uczyć” i „sterować ” ChatGPT-em, celem pozyskania pożądanych informacji i danych;
b) konstruowanie tzw. „promptów”, czyli wskazówki dotyczące tworzenia efektywnych zapytań oraz proces budowania kolejnych sondowań w oparciu o „wyuczone” i uzyskane odpowiedzi;
c) zalety zastosowania algorytmu re-generującego odpowiedzi za pomocą przycisku „Regenerate response”, umożliwiającego ich poprawę i udoskonalenie;
d) kiedy generowane wyniki mogą być niedokładne, nieprawdziwe lub w inny sposób wprowadzające w błąd, inaczej produkowanie niedokładnych informacji o ludziach, miejscach lub faktach;
e) przekazywanie informacji zwrotnej o niepoprawnej odpowiedzi za pomocą przycisku „Thumbs Down”.

3. Jak można wykorzystać ChatGPT w opracowaniu opisów wpływu społecznego?
a) analiza, interpretacja i omówienie wyników praktycznych zastosowań;
b) studium przypadku (przykłady);
c) medotyka „uczenia” ChatGPT udzielania oczekiwanych i zgodnych kontekstowo odpowiedzi;
d) techniki redagowania tytułu opisu wpływu od tzw. wzorca wyjściowego lub na podstawie wskazanego szerszego fragmentu tekstu;
e) formułowanie streszczenia z zawężeniem do określonego limitu znaków;
f) charakterystyka głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej, czyli w jaki sposób pisać o efektach działalności naukowej mających znaczenie dla kreowania wpływu;
g) rola podmiotu w aspekcie zaistnienia wpływu społecznego;
h) wpływ działalności naukowej, czyli jak merytorycznie i zgodnie z dowodami wpływu opisywać efekty, rezultaty lub skutki opublikowanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
i) wskazówki w zakresie doboru dowodów oddziaływania na otoczenie społeczno-gospodarcze pod kątem oceny zasięgu i znaczenia wpływu;
j) uzasadnienie i charakterystyka interdyscyplinarności w kontekście kluczowego znaczenia na powstanie wpływu społecznego;
k) podsumowanie i omówienie możliwości dalszego rozwoju w dziedzinie zastosowań ChatGPT w badaniach naukowych.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Autor bestsellerowych publikacji książkowych wydanych nakładem
specjalistycznego Wydawnictwa Helion - literatura informatyczna i nowe
technologie:
https://helion.pl/autorzy/wojciech-majkowski#

"jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych", 2013, ISBN:
978-83-246-5541-0 (bestseller wydawniczy).


"Frameworki JavaScript. Projektowanie interaktywnych i dynamicznych
stron WWW", 2014, ISBN: 978-83-246-8865-4 (bestseller wydawniczy).

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY