Menedżery bibliografii

Terminy szkolenia:
06.02.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting) pewny termin
Godziny szkolenia: 16.00-19.15
Cena szkolenia za jedną osobę: 347,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Opis:

Szkolenie dotyczące praktycznego wykorzystania menedżerów bibliografii, czyli narzędzi pomagających gromadzić i zarządzać danymi o wykorzystanych materiałach (artykułach, książkach, rozdziałach, stronach internetowych itp.). Menedżery umożliwiają generowanie opisów bibliograficznych wg wybranego standardu, wstawianie odnośników i bibliografii załącznikowej.

Korzyści:

a) Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem menedżerów.
b) Doskonalenie umiejętności pisania artykułów, tekstów naukowych.
c) Zdobycie wiedzy potrzebnej redaktorom lub edytorom naukowych pism.
d) Odkrycie tego, jak zaoszczędzić czas przygotowując publikacje naukowe.

 

Program szkolenia:

1. Menedżery bibliografii – podstawowe omówienie (rodzaje, cena, funkcjonalności).
2. Zotero, Mendeley i Citavi – omówienie funkcji menedżerów na przykładach konkretnych programów.
3. Jak rozpocząć pracę z menedżerem.
4. Dodawanie zasobów do menedżerów.
5. Praca ze źródłami.
6. Klasyfikacja zasobów.
7. Migracja między menedżerami.
8. Menedżery a pisanie publikacji.

Prelegent:

dr hab. Piotr Siuda, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Autor poczytnego poradnika wydanego przez PWN: „Publikacje naukowe”:

 

  • Jego pełny dorobek na stronie osobistej: http://piotrsiuda.com.
  • Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (Q1 i Q2 journals).
  • Kierownik szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”).
  • Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty
 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY