Promotor i współpraca z doktorantem

Terminy szkolenia :
18.10.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15.15
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

 

Tematyka warsztatów:

etapy organizacji pracy

przygotowanie tematu i koncepcji pracy

etapy pisania pracy

recenzowanie

materiały i pomocne linki

ustalenie zasad współpracy

dobre i złe praktyki

Szkolenie przeznaczone dla promotorów i promotorów pomocniczych, także dla prowadzących prace magisterskie oraz dla doktorantów

Prowadzący:

- dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY