POL-on 2.0 Patenty i prawa ochronne - Raportowanie danych sprawozdawczych

Termin szkolenia:
30.11.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje zarówno aspekty formalnoprawne i techniczne jak również dobre praktyki w sprawozdawczości szczegółowych danych do modułu Patenty i prawa ochronne. Raportowanie danych zostanie omówione kompleksowo począwszy od faktu uzyskania prawa wyłącznego lub ochronnego, aż po jego ostateczną rejestrację w systemie POL-on.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie sprawozdawczości szczegółowych danych do modułu Patenty i prawa ochronne. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Prawa własności przemysłowej oraz prawa odmian roślin objęte ustawowym obowiązkiem sprawozdawczym, rodzaj ochrony — charakterystyka formalno-prawna:
a) patent (prawo wyłączne do korzystania z wynalazku; opis patentu i wynalazku);
b) prawo ochronne (świadectwo ochronne i opis ochronny wzoru użytkowego);
c) wyłączne prawo (prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonejvodmiany; decyzja w sprawie przyznania wyłącznego prawa, księga ochrony; spis odmian).
2. Szczegółowy zakres danych sprawozdawczych w świetle ustawy i rozporządzenia:
a) patent na wynalazek (dodawanie, edytowanie, usuwanie):
dane patentu;
pierwszeństwo ochrony;
dane wynalazku;
podmiot uprawniony;
twórca i oświadczenie.
b) prawo ochronne na wzór użytkowy (dodawanie, edytowanie, usuwanie):
dane prawa ochronnego;
pierwszeństwo ochrony;
dane wzoru użytkowego;
podmiot uprawniony;
twórca i oświadczenie.
c) wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny (dodawanie, edytowanie, usuwanie):
dane ochrony;
dane odmiany rośliny;
podmiot uprawniony;
hodowca i oświadczenie.
d) oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin:
proces powiązania twórcy z pracownikiem lub doktorantem w danym podmiocie.
3. Kompleksowa weryfikacja jakości danych w świetle generowanych raportów:
a) zakres rzeczowy raportu CSV lub XLSX;
b) dane prawidłowe, w których nie wykryto błędów, a błędy w danych, które wymagają poprawy lub uzupełniania;
c) wyszukiwarka i filtry zestawienia oraz sortowanie wyników i rekordów;
d) informacje o patentach w zewnętrznych, elektronicznych źródłach danych.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY