Polska Bibliografia Naukowa – sprawozdawczość opłat za publikacje naukowe

Termin szkolenia:
28.10.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy oraz omówienie i komentarz prawny do najnowszych zmian przepisów rozporządzenia ws. POL-on dotyczących raportowania danych w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej. Wprowadzone zmiany dotyczą obowiązku rejestracji danych w zakresie wysokości opłat za opublikowanie artykułów naukowych lub wydanie monografii naukowych poniesionych przez dany podmiot, w tym ze wskazaniem rodzajów i katalogu źródeł ich finansowania. W związku z powyższym znajomość znowelizowanych regulacji prawnych na poziomie rozporządzenia jest niezbędna podmiotom, celem ich poprawnego stosowania w obowiązku sprawozdawczym w Systemie PBN. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje kwestia wdrożenia odpowiednich procedur i uregulowania wewnętrznej organizacji danych w danym podmiocie, w kontekście przepływu informacji finansowych, dokumentów księgowych - faktur z kwestury do biblioteki.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami, w tym o charakterze komentarza prawnego. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Publikacje periodyczne i zwarte objęte obowiązkiem sprawozdawczym opublikowane lub wydane w latach 2020-2021 i w kolejnych.

2. Terminarz sprawozdawczy danych.

3. Wysokość opłat wydawniczych za opublikowanie artykułów naukowych.

4. Wysokość opłat wydawniczych za wydanie monografii naukowych, w tym opłat za monografie ocenione pozytywnie w ramach oceny eksperckiej.

5. Sprawozdawczość kosztów w przypadku publikacji wieloośrodkowych i współautorskich.

6. Rodzaje i katalog źródeł finansowania, w tym przypadki tzw. publikacji bezkosztowych.

7. Wprowadzanie opłat z poziomu Profilu Instytucji lub Repozytorium (dodawanie, edytowanie i usuwanie opłat).

8. Funkcjonalności wspomagające monitorowanie statusu opłat za publikacje: filtry, raporty, statystyki oraz potencjalne komunikaty o błędach.

9. Status publikacji: uzupełnione, nieuzupełnione, nie dotyczy.

10. Masowe oznaczanie publikacji jako bezkosztowe.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY