Rekrutacja i obsługa studentów zagranicznych w polskich uczelniach - wymogi formalne, aspekty praktyczne

Terminy szkolenia :
wkrótce - ONLINE
(platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

 

Program szkolenia:

I Cudzoziemcy – podstawy
  - Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym – podstawowe pojęcia i główne założenia
  - Podstawowe pojęcia i przepisy prawne – zmiany podczas pandemii
  - Zasady podejmowania i odbywania studiów
II Rekrutacja na studia
  - Zasady rekrutacji i odbywania studiów
  - Dokumenty związane z przyjęciem na studia
  - Zasady finansowania studiów i ich zmiany podczas trwania nauki
III Pozostałe kwestie
  - Pomoc materialna
  - Sprawozdawczość
  - Weryfikacja dokumentów

Prelegent:

Maria Stós

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY