Dokumentacja przebiegu studiów - wymogi formalne i aspekty praktyczne

Termin szkolenia:
28.09.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Dokumenty przebiegu studiów a podstawowe akty prawne,

    a) ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    b) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
    c) ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
    d) ustawa o doręczeniach elektronicznych
    e) regulacje prawne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (m.in. ustaw wprowadzających kolejne tarcze antykryzysowe).

2.
Dokumentacja przebiegu studiów:

    a) teczka akt osobowych studenta,
    b) dokumentacja elektroniczna toku studiów,
    c) czynności administracyjne związane z przebiegiem studiów,
    d) dyplom ukończenia studiów,
    e) dokumentacja przebiegu studiów, a ochrona danych osobowych,
    f) opłaty za dokumenty dotyczące toku studiów,
    g) dobre praktyki,
    h) archiwizowanie teczki  akt osobowych studenta,
    i) brakowanie dokumentów z teczki akt osobowych studenta.

3.
Dokumenty przebiegu studiów w czasie pandemii.
4.
Sprostowania w dokumentach.
5.
Duplikaty oryginałów dokumentów – zasady sporządzania.
6.
Uwierzytelnianie dokumentów.
7.
Dokumentacja przebiegu studiów a POL-on.

Prelegent:

Od 1998 roku  pracownik a od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na uczelni, od 10 lat audytor uczelniany ds. kształcenia. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY