Nowa perspektywa budżetowa Komisji Europejskiej - Horyzont Europa, jak go zrozumieć. Jak budować współpracę międzynarodową na poziomie międzynarodowym

Termin szkolenia:
16.09.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Nowe środki na działalność badawczo rozwojową w programie Horyzont Europa – podejście praktyczne. Jak zaistnieć w projektach nowego Programu Ramowego.
2. Lobbing jako legalne i powszechnie stosowane działanie do którego należy się dołączyć. Z kim warto współpracować i jak pozyskiwać kontakty międzynarodowe oraz z jakich środków.
3. Dlaczego warto uczestniczyć w projektach międzynarodowych (korzyści osobiste, jednostki, przyszła współpraca). Formalne zasady udziału w programie Horyzont Europa w tym wdrażanie zasad mechanizmu MEiN pn. PAKT Premia dla Aktywnych.
4. Jak budować duże sukcesy na bazie małych działań.
5. Instrumenty wspierające udział naukowców w projektach międzynarodowych. Jak najlepsze ośrodki europejskie motywują  swoich pracowników do udziałów w projektach i co warto podpatrzyć.
6. Przegląd dostępnych obecnie źródeł finansowania działalności międzynarodowej na poziomie krajowym i międzynarodowym (możliwości aplikowania o środki finansowe na działalność badawczo-rozwojową począwszy od badań podstawowych poprzez prace rozwojowe aż po wdrożenie pochodzące ze środków publicznych zarówno krajowych.

 

 

Prelegent:

Katarzyna Markiewicz-Śliwa - kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT,  ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 20 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych prowadzonych przez uczelnie, instytuty i przedsiębiorstwa. Absolwentka studiów prowadzonych w Politechnice Śląskiej, École de MINES Saint-Étienne, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń prowadzonych przez agencje krajowe a także Komisję Europejską, Research Executive Agency of the European Commission oraz liczne firmy szkoleniowe w całej Europie.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY