Finansowanie grantów w jednostkach naukowo-badawczych z funduszy krajowych

Termin szkolenia:
07.12.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, w szczególności dla pracowników jednostek naukowych w tym także studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką grantową, a także dla personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków projektowych i realizację projektów.

Szkolenie ma charakter praktyczny, ma odpowiedzieć na pytania jak, gdzie i kiedy aplikuje się o granty krajowe a także na jakie potencjalne pułapki należy zwrócić uwagę podczas ich realizacji. Przedstawione zostaną doświadczenia z realizacji projektów, w tym procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli i audytów w uczelni technicznej.

Dużą część spotkania zostanie poświęcona technicznym aspektom konstruowania wniosku w generatorze wniosków OSF, w tym kosztorysowi w oparciu o katalog kosztów kwalifikowanych oraz elektronicznemu podpisywaniu, udostępnianiu i wysyłaniu wniosku i umowy o dofinansowanie.

 

Program szkolenia:

1. Część teoretyczna:
• źródła poszukiwania informacji o finansowaniu projektów krajowych
• krajowe instytucje finansujące projekty
• rodzaje i terminy konkursów finansujących badania z uwzględnieniem aspektu umiędzynarodowienia
• omówienie procedury oceny wniosku projektowego, protesty i odwołania od decyzji instytucji
• umowa projektowa i raportowanie – na co zwrócić szczególną uwagę?
• kontrola i audyt projektu

2. Część praktyczna:
• umowa konsorcjum a porozumienie partnerów – wymogi, wady i zalety
• analiza przykładowego wniosku projektowego w generatorze - elementy formularza aplikacyjnego on-line, użyteczne funkcjonalności
• kosztorysowanie wniosku, podpisywanie i wysyłka wniosku, recenzja w systemie OSF

 

Prelegent:

Ewa Mendec - Wieloletni praktyk w zakresie projektów krajowych finansowanych ze środków NCN, NCBR, MNiSW. Posiada szerokie doświadczenie w procesie aplikacji i zarządzania projektami ze środków finansowych na naukę. Od kilkunastu lat związana z Politechniką Śląską w Gliwicach, obecnie Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych w Centrum Zarządzania Projektami. Współpracuje również z Regionalnym Punktem Kontaktowym Projektów Europejskich przy tej Uczelni, prowadzi szkolenia, prelekcje i warsztaty praktycznego przygotowania wniosków projektowych. 

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY