POL-on 2.0 i "STUDNIA" System udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej. Sprawozdawczość w nowych modułach projektów naukowych i opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

NOWOŚĆ
Termin szkolenia:

23.07.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-12.30

1. POL-on 2.0 - wprowadzanie danych i obsługa modułu Instytucja/Działalność naukowa/Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, w tym:
- charakterystyka poszczególnych sekcji elektronicznego formularza opisu wpływu w kontekście przepisów prawnych;
- dodawanie opisu wpływu i ustawianie jego kolejności;
- rodzaj (wymagany, dodatkowy) oraz statusy (wersja) opisów wpływu (roboczy, zatwierdzony).
2. "STUDNIA" - System udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej, w tym:
- nadanie roli systemowej użytkownikowi;
- logowanie użytkownika przez Moduł Centralnego Logowania MCL;
- dodawanie plików jako dowodów wpływu;
- elektroniczny obieg plików: "STUDNIA", POL-on i SEDN.
3. POL-on 2.0 - wprowadzanie danych i obsługa modułu projekty naukowe, w tym:
- charakterystyka poszczególnych sekcji elektronicznego formularza projektów naukowych;
- pola obowiązkowe i nieobowiązkowe;
- stan danych (prawidłowe, nieprawidłowe);
- katalog instytucji finansujących określonych przepisami prawa oraz opcja inne;
- dobre praktyki oraz zalecenia i wytyczne w problemowych sytuacjach.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A)
Godz. 13.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY