Sprawozdawczość projektów naukowych w Systemie POL-on 2.0 na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Termin szkolenia:
01.10.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-12.30

1. Projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe jako podstawa oceny efektów finansowych dyscypliny w kryterium II ewaluacji:
a) wymagania formalne uwzględnienia projektów naukowych w ocenie (badania B+R, tematyka a dyscyplina, kierownik, tryb konkursowy, data przyznania i rodzaj strumienia środków finansowych);
b) katalog instytucji finansujących określony przepisami prawa;
c) zasady ustalania stanu faktycznego zaliczenia projektów badawczych w ewaluacji z praktycznym wykorzystaniem przepisów prawnych: ustaw, aktów wykonawczych - rozporządzeń, komunikatów ministerialnych oraz dokumentacji konkursowej - regulaminów, decyzji, umów - przykłady.

2. Wprowadzanie danych i obsługa modułu projekty naukowe:
a) szczegółowy zakres danych sprawozdawczych;
b) charakterystyka poszczególnych sekcji elektronicznego formularza sprawozdawczego:
- pola obowiązkowe i nieobowiązkowe;
- stan danych (poprawny, niepoprawny, alerty);
- dobre praktyki oraz zalecenia i wytyczne w problemowych sytuacjach;
c) migracja danych z POL-on 1.0 do 2.0, rekordy:
- filtrowanie (rola i znaczenie zbiorów danych: zarejestrowana działalność naukowa, dane z POL-on 1);
- weryfikacja;
- przeniesienie;
- edycja (dane wymagające poprawy lub uzupełnienia).
d) projekty współfinansowane przez kilka instytucji w ramach tej samej umowy;
e) projekty współfinansowane przez kilka instytucji w ramach osobnych umów.

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Podobne szkolenia:

08.10.2021 - Praktyczne przygotowanie opisów wpływu zgodne z przepisami prawa oraz wskazówkami i wytycznymi podręcznika dla ekspertów Komisji Ewaluacji Nauki

22.10.2021 - SEDN - System Ewaluacji Dorobku Naukowego - Praktyczna obsługa aplikacji w zakresie gromadzenia i weryfikacji danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

29.10.2021 - Ocena stanu przygotowań podmiotu do ewaluacji jakości działalności naukowej w Systemach POL-on, PBN, SEDN i STUDNIA