Efekty uczenia się, ich osiąganie, weryfikowanie i innowacyjne metody dydaktyczne

Termin szkolenia:
24.09.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting) PEWNY TERMIN
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Warsztat skierowany jest do wszystkich zainteresowanych zmianami w programach studiów oraz projektowaniem nowych kierunków kształcenia i nowych przedmiotów. Stąd odbiorcami warsztatów mogą być dziekani, prodziekani, kierownicy kierunków studiów, koordynatorzy kierunków studiów, członkowie zespołów ds. jakości kształcenia oraz nauczyciele akademiccy. Warsztat będzie miał formę interaktywną i zdalną, z wykorzystaniem ukierunkowanej dyskusji uwzględniającej cele uczestników oraz wybrane najnowsze zmiany w dydaktyce omawiane podczas webinarów EUA (European University Association). Stąd podczas warsztatów poruszone będą głównie wątki dotyczące:

·  efektów uczenia się na poziomie kierunków studiów, przedmiotów, w profilu ogólno- akademickim i praktycznym;
·  aktywnych i pasywnych metod dydaktycznych (SCL i TCL);
·  metod weryfikacji efektów uczenia się;
·  charakterystyki punktów ECTS i wprowadzenia do uznawania kwalifikacji;
·  wykorzystania technologii cyfrowych z perspektywy studenta i nauczyciela oraz innych innowacji dydaktycznych.

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Podobne szkolenia:

09.09.2021 - Akredytacja PKA, w tym akredytacja zdalna, przygotowanie raportu samooceny i model wewnętrznego systemu jakości kształcenia

10.09.2021 - Zarządzanie jakością i jakością kształcenia w uczelniach