Budowanie wizerunku naukowca i promocja dorobku naukowego

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli akademickich i kierujących uczelniami będących na różnych etapach swojej kariery zawodowej, czyli wszystkich zainteresowanych kreowaniem swojego wizerunku nie tylko w sieci oraz udoskonalaniem swoich umiejętności upowszechniania rezultatów naukowych (promocji nauki). Mogą pomóc pracownikom administracji centralnej i wydziałowej uczelni odpowiedzialnym za wizerunek uczelni lub wydziału. Szczególnie jednak zapraszam młodych (doświadczeniem) nauczycieli akademickich rozpoczynających pracę nad swoimi stronami www, przygotowujących się do różnych wystąpień publicznych dla różnych grup słuchaczy, przygotowujących wystąpienia na międzynarodowe konferencje, w tym w ramach uczestnictwa zdalnego oraz przymierzających się do publikacji popularnonaukowych tekstów. Czyli wszystkich zajmujących się promocją dorobku naukowego i budowaniem swojego wizerunku, pracujących nie tylko na uczelniach.
Warsztaty będą interaktywne i złożone z kilku części, w których omówione zostaną przykłady wykorzystania różnych narzędzi i sposobów prezentowania treści naukowych. Zostaną przedstawione najczęstsze błędy w promowaniu wizerunku naukowego. Dyskusja będzie możliwa w trakcie całego spotkana – aktywnie: poprzez zabranie głosu w trakcie warsztatu lub pasywnie: poprzez wpisy na czacie. Na koniec warsztatu przewidziane są indywidualne konsultacje.

1. Wprowadzenie i przedstawienie się
• Definiowanie pojęć wykorzystanych podczas warsztatu, uwzględnienie różnych dyscyplin naukowych
• Prezentacja wybranych wyników badań na temat wizerunku nauki i naukowca

2. Promowanie własnych osiągnięć
• Prezentacja swojego dorobku
• Autoreferat i promocja swoich aktywności

3. Budowanie wizerunku w mediach społecznościowych:
• Elementy budowania wizerunku
• Wykorzystanie technologii do budowania wizerunku
• Przykłady stron www, blogów, profili na Facebooku, LinkedIn, Twitter, ReseachGate, Academy, Publons, ResearcherID, ORCID, Mendeley, Google Scholar i innych

4. Projektowanie wystąpienia naukowego w różnych dyscyplinach:
• Organizacja wystąpienia (temat, cel, grupa docelowa, czas, forma, konspekt, materiały dla słuchaczy, itd.)
• Wykorzystanie oprogramowania i projektowanie slajdów (w tym popularnych (Menti; Miro; Prezi) i mniej znanych, a przydatnych)
• Wykorzystanie kolorów i dźwięków (filmów, anegdot, humoru, itd.), rekwizytów, gadżetów, itp.
• Mowa ciała i gestykulacja podczas prezentacji zdalnych
• Cel, wprowadzenie i zakończenie wystąpienia

5. Wystąpienia konferencyjne prezentujące wyniki badań:
• Przygotowanie postera. Przykłady posterów
• Zasady wystąpienia „promocyjnego”, popularyzatorskiego i naukowego

6. Analiza przypadków (o czym należy pamiętać, a o czym zapomnieć)

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY