Akredytacja PKA, w tym akredytacja zdalna, przygotowanie raportu samooceny i model wewnętrznego systemu jakości kształcenia.

Termin szkolenia: 28.06.2021 (szkolenie stacjonarne)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 1150,00 zł netto 

Celem warsztatów jest omówienie raportu samooceny, wraz z przygotowaniem przykładowej analizy SWOT. W trakcie warsztatów zostaną omówione przykładowe dobre praktyki, jak również wskaźniki PKA. W drugiej części zostanie przedstawiony autorski model wewnętrznego systemu jakości kształcenia z propozycją wskaźników monitorujących poziom jakości kształcenia. 

Szkolenie jest skierowane do osób zarządzających jakością kształcenia na uczelni, zajmujących się monitorowaniem procesu jakości kształcenia, przygotowujących raport samooceny i/lub przygotowujących się do wizytacji PKA.

Tematyka warsztatów:
 
1. Akredytacja zewnętrza i wewnętrzna
2. Jakość kształcenia - czyli czego?
3. Składniki i wskaźniki raportu samooceny PKA (oraz analiza SWOT)
4. Założenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia
5. Założenia zajęć zdalnych
6. Autorski model WSJK z propozycją wskaźników do monitorowania poziomu jakości kształcenia
7. Analiza przypadków i dyskusja

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY