Proces recenzowania i publikowania w międzynarodowych czasopismach oraz elementy ewaluacji naukowej

Terminy szkolenia :
11.10.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

 

Tematyka warsztatów:
 
1. Typy i rodzaje publikacji naukowych
2. Cechy dobrego artykułu (struktury tekstów)
3. Przykład czasopism: EBER/ JBEM/ inne
4. Recenzja wewnętrzna i zewnętrzna; przykład EBER, MDPI, inne
5. Korespondencja z redakcją czasopisma (cover letter), odpowiedzi na recenzje; uwagi redaktorów Academy of Management
6. Strategie publikacyjne/ przygotowanie artykułu – wskazówki praktyczne
7. Trudne i kontrowersyjne kwestie
8. Dyskusja

 

Prowadzący:

- dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY