Zarządzanie jakością i jakością kształcenia w uczelniach

Terminy szkolenia :
26.11.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10:00- 15:15
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

 

Tematyka warsztatów:

1. Wprowadzenie do zarządzania jakością (w tym cykl PDCA)
2. Omówienie założeń do zarządzania jakością kształcenia
3. Przykłady kryteriów w międzynarodowych akredytacjach i rankingach
4. Autorski system zarządzania jakością kształcenia: perspektywy, poziomy, wymiary
5. Przykłady badań, kryteriów i wskaźników mierzących różne parametry jakości kształcenia
6. Zmiany w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego: rekomendowane i niezbędne reformy
7. Dydaktyczna ścieżka kariery
8. Dyskusja

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Podobne szkolenia:

19.11.2021 - Akredytacja PKA, w tym akredytacja zdalna, przygotowanie raportu samooceny i model wewnętrznego systemu jakości kształcenia