SEDN, POL-on i PBN - weryfikacja stanu przygotowań danych oraz informacji sprawozdawczych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Termin szkolenia:
09.03.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

1. Organizacja pracy i zadania ewaluowanego podmiotu w aplikacji SEDN, w tym zasadnicze znaczenie optymalnego przydzielenia ról pracownikom merytorycznym odpowiedzialnym za przygotowanie danych oraz informacji sprawozdawczych w systemach źródłowych POL-on i PBN (efektywność i optymalizacja przepływu informacji).

2. Odpowiedzialność, rola i zadania kierownika podmiotu.

3. Działania i współpraca koordynatorów, obserwatorów oraz importerów publikacji, w tym reguły i zasady oraz tryb i sposoby weryfikacji danych migracyjnych - publikacji naukowych.

4. Zestawienia danych dyscyplin naukowych podmiotu - stan przygotowania do ewaluacji (statusy "Trwa weryfikacja" oraz "Brak kwalifikacj").

5. Karta oceny i ograniczenia parametryczne, w tym:

a) liczba zmigrowanych publikacji naukowych w SEDN a zaraportowanych w PBN;
b) maksymalna suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych oraz limity osiągnięć publikacyjnych w dyscyplinie na podmiot.

6. Alerty i sankcje, w tym:

a) alerty dla pracownika (czy spełnia warunki i wymagania procesu ewaluacyjnego – oświadczenia, zatrudnienie, nieobecności);
b) alerty dla publikacji naukowych;
c) sankcje pomniejszenia sumy udziałów jednostkowych (brak oświadczonych publikacji naukowych z wykazu, brak oświadczonych dyscyplin, pracownik niezaliczony do liczby N).

7. Analiza zgodności danych publikacji naukowych zmigrowanych w SEDN a zaraportowanych w PBN, w tym:

a) lista publikacji w profilu Instytucji PBN (filtrowanie: dyscyplina, rok publikacji, typ publikacji naukowych) a dorobek naukowy w SEDN - zakres przedmiotowy;
b) podgląd i szczegóły publikacji naukowych w PBN a w SEDN - relacje, pozytywna weryfikacja i zaliczenie do ewaluacji;
c) szczególne przypadki naukowych osiągnięć publikacyjnych:
- zgłoszone do oceny eksperckiej KEN oraz wynik oceny KEN,
- monografie naukowe jako edycje naukowe tekstów źródłowych oraz przekłady,
- artykuły naukowe ujęte w jednej z baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI,
- recenzowane materiały z konferencji uwzględnionej w Web of Science Core Collection,
- artykuły recenzyjne;
d) liczba punktów za publikacje naukowe oraz wartości udziału jednostkowego, punktacja za udział jednostkowy pracownika oraz maksymalna suma udziałów jednostkowych pracownika w ewaluacji;
e) afiliacja publikacji naukowych;
f) techniczny ekwiwalent oświadczenia publikacji naukowych pracownika w dyscyplinie w Profilu Instytucji PBN (oświadczenia dla osoby) a dyscyplina czasopisma w SEDN;
a) pracownicy, którzy oświadczyli osiągnięcie w podmiocie w wybranej dyscyplinie a pozostałe osoby z podmiotu (przypadki - spełnia wymagania procesu ewaluacyjnego oraz dyscyplina oświadczona inna niż w kontekście).

8. Dyskusja i pytania.

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY