Internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym

Termin szkolenia:
19.11.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

I. Zagadnienia wprowadzające
      1. Czym jest internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym?
      2. Internacjonalizacja kiedyś i teraz
      3. Internacjonalizacja w Polsce
II. Rankingi szkół wyższych w Polsce i na świecie
      1. Rankingi - dlaczego są ważne
      2. Polskie i światowe rankingi szkół wyższych
      3. Światowe trendy w szkolnictwie wyższym
III. Internacjonalizacja w domu (at home)
      1. Międzynarodowe formy kształcenia
      2. Partnerstwa strategiczne
      3. Szkolenia dla kadry administracyjnej a umiędzynarodowienie
IV. Międzynarodowa rekrutacja i promocja
      1. Promocja zagraniczna
      2. Rola agentów i agencji rekruterskich
      3. Social media w rekrutacji i promocji
V. Strategia Internacjonalizacji
      1. Metody i sposoby opracowania
      2. Case Study 1
      3. Case Study 2

 

Prelegent:

Joanna Domagała

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY