Ewaluacja jakości działalności naukowej – założenia, realizacja, zmiany – w kontekście budowania strategii rozwoju badań naukowych

Termin szkolenia : 
05.11.2021 - Poznań
08.11.2021 - Warszawa
15.11.2021 - Kraków
17.11.2021 - Wrocław
Godziny szkolenia: 10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

 

Program szkolenia:

1. Zagadnienia wprowadzające do oceny jakości działalności naukowej; podstawy prawne, podmiot ewaluacji, okres sprawozdawczy
2. Podstawowe założenia ewaluacji z uwzględnieniem aktualnych zmian MEiN:
a) Kryteria oceny i ich wagi
b) Dyscypliny naukowe i składane oświadczenia
c) Rodzaje osiągnięć naukowych zaliczanych w ewaluacji
d) Zasada dziedziczenia prestiżu/całkowita wartość przeliczeniowa publikacji
e) aktualne wykazy wydawców i wykazy czasopism naukowych
3. Udział jednostkowy (slot)/ jego wartość i jak to wyliczyć – przykłady
4. Liczba N – kiedy N jest ważne i jak to ocenić?
5. Publikacje wieloautorskie/ograniczenia i limity
6. System SEDN
7. Ocena działalności naukowej jednostki jako element istotny w budowaniu strategii rozwoju badań naukowych – wspólne pola badawcze; strategiczne partnerstwa naukowe
8. Wpływ społeczny – w jaki sposób jest oceniany w ewaluacji i w czym może nam pomóc w przyszłości.

Prelegent:

Ekspert ds. ewaluacji jakości działalności naukowej, strategii rozwoju badań naukowych oraz strategii publikacyjnych. Wieloletni pracownik uczelni odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu rozwoju badań naukowych, wdrożeń, oceny naukowej, budowania sieci zespołów badawczych, a także z zakresu współpracy międzynarodowej, polityki otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych. Audytor Komisji Europejskiej z zakresu HR Excellence in Research. Wysoko oceniana przez uczestników szkoleń i rekomendowana przez CK IDEA.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- przerwę obiadową
- całodzienny serwis kawowy
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY