Akredytacja PKA, przygotowanie raportu samooceny i model wewnętrznego systemu jakości kształcenia

Termin szkolenia:
21.02.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10:00-15:15
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Celem warsztatów jest omówienie raportu samooceny, wraz z przygotowaniem przykładowej analizy SWOT. W trakcie warsztatów zostaną omówione przykładowe dobre praktyki, jak również wskaźniki PKA. W drugiej części zostanie przedstawiony autorski model wewnętrznego systemu jakości kształcenia z propozycją wskaźników monitorujących poziom jakości kształcenia.

Szkolenie jest skierowane do osób zarządzających jakością kształcenia na uczelni, zajmujących się monitorowaniem procesu jakości kształcenia, przygotowujących raport samooceny i/lub przygotowujących się do wizytacji PKA.

Program szkolenia:
 
1. Akredytacja zewnętrza i wewnętrzna
2. Jakość kształcenia - czyli czego?
3. Składniki i wskaźniki raportu samooceny PKA (oraz analiza SWOT)
4. Założenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia
5. Założenia zajęć zdalnych
6. Autorski model WSJK z propozycją wskaźników do monitorowania poziomu jakości kształcenia
7. Analiza przypadków i dyskusja

Prowadzący:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY