Akredytacja PKA, przygotowanie raportu samooceny i model wewnętrznego systemu jakości kształcenia

Termin szkolenia:
06.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10:00-15:15
Cena szkolenia za jedną osobę: 697,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Celem warsztatów jest omówienie raportu samooceny, wraz z przygotowaniem przykładowej analizy SWOT. W trakcie warsztatów zostaną omówione przykładowe dobre praktyki, jak również wskaźniki PKA. W drugiej części zostanie przedstawiony autorski model wewnętrznego systemu jakości kształcenia z propozycją wskaźników monitorujących poziom jakości kształcenia.

Szkolenie jest skierowane do osób zarządzających jakością kształcenia na uczelni, zajmujących się monitorowaniem procesu jakości kształcenia, przygotowujących raport samooceny i/lub przygotowujących się do wizytacji PKA.

Program szkolenia:
 
1. Akredytacja zewnętrza i wewnętrzna
2. Jakość kształcenia - czyli czego?
3. Składniki i wskaźniki raportu samooceny PKA (oraz analiza SWOT)
4. Założenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia
5. Założenia zajęć zdalnych
6. Autorski model WSJK z propozycją wskaźników do monitorowania poziomu jakości kształcenia
7. Analiza przypadków i dyskusja

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi 2 ekspertów:

dr hab. inż. Justyna Bugaj
Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

dr hab. Radosław Rybkowski
Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY