Praktyczne przygotowanie opisów wpływu zgodne z przepisami prawa oraz wskazówkami i wytycznymi podręcznika dla ekspertów Komisji Ewaluacji Nauki

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej,
godz. 10.00-12.30

1. Główne wnioski oraz efekty i rezultaty B+R leżące u podstaw wpływu (na czym polegały badania naukowe lub twórczość artystyczna):
a) jednoznaczny i bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a danym obszarem oddziaływania.

2. Uzasadnienie kluczowego znaczenia interdyscyplinarności badań naukowych lub prac rozwojowych dla powstania wpływu:
a) charakterystyka interdyscyplinarności B+R, w tym wkład poszczególnych dyscyplin;
b) potwierdzenie interdyscyplinarności B+R;
c) interdyscyplinarność jako konieczna i niezbędna dla uzyskania wyników B+R oraz powstania wpływu.

3. Uzasadnienie wiodącej roli ewaluowanego podmiotu, w ramach prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie, w zaistnienie wpływu społecznego.

4. Charakterystyka wpływu społecznego mierzona wskaźnikami wpływu (na czym polegał wpływ), w tym potwierdzenie zaistnienia oddziaływania.

5. Uzasadnienie zasięgu oraz znaczenia wpływu - jak pisać wprost o faktach w odniesieniu do kryteriów oceny wpływu społecznego:
a) potwierdzenie wymiarów zasięgu i znaczenia w kontekście wywodu oceny i uzasadnienia oraz przyznania punktacji (korzyści, ochrona, zaprzestanie, eliminowanie negatywnych skutków) - znaczenie:
- ograniczone, umiarkowany postęp,
- istotne, znaczny postęp,
- przełomowe, zasadnicza zmiana lub nowe rozwiązania praktyczne oraz sposób myślenia

6. Dowody wpływu:
a) forma określona rozporządzeniem versus wskazówki i wytyczne podręcznika;
b) wytworzone i datowane na okres objęty ewaluacją;
c) powstałe samoistnie lub z inicjatywy ewaluowanego podmiotu;
d) jednoznaczne, wiarygodne i jakościowe w kontekście korzyści oddziaływania na beneficjentów wpływu społecznego;
e) streszczenie, format danych i wielkość pliku elektronicznego.

7. Sprawozdawczość dowodów wpływu w Systemie udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej "STUDNIA" w kontekście raportowania opisów wpływu w Systemie POL-on (na co zwrócić szczególną uwagę i dlaczego przy przekazywaniu danych między systemami informatycznymi):
a) nazwa pliku;
b) tytuł dowodu;
c) tytuł opisu wpływu.

8. Sprawozdawczość opisów wpływu w Systemie POL-on.

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-15.00

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY