Wewnętrzne akty prawne uczelni - projektowania, tworzenie, weryfikacja.

Vademecum poprawnego, uporządkowanego i bezpiecznego postępowania z regulacjami uczelni dla prawników i osób niebędących prawnikami

Termin szkolenia:
06.09.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Vade me cum! – dlaczego temat legislacji uczelnianej jest w ogóle ważny?
1.1. Dlaczego jakość tworzenia aktów prawnych na uczelni ma znaczenie?
1.2. Jak ocenia się jakość aktów prawnych w praktyce
1.3. Na co wpływa jakość aktów prawnych – omówienie z punktu adresata regulacji, jednostki stosującej regulacje i jednostki odpowiedzialnej za tworzenie regulacji
1.4. Różne aspekty aktu prawnego – od prawa do psychologii, od psychologii do prawa
1.5. Czy istnieje coś takiego jak ergonomia aktu prawnego?

2. Rodzaje aktów prawnych na uczelni
2.1. Co to są wewnętrzne akty prawne?
2.2. Rodzaje wewnętrznych aktów prawnych na uczelni i w instytutach
2.3. Jak mają się wewnętrzne akty prawne uczelni do innych regulacji
2.4. Statut uczelni
2.5. Regulaminy
2.6. Zarządzenia i uchwały
2.7. Inne akty prawne
2.8. Ustawa o szkolnictwie wyższym a prawo pracy

3. Praktyka tworzenia i weryfikacji aktów prawnych
3.1. Wiadomości ogólne o zasadach tworzenia aktów prawnych
3.2. Przykłady prawidłowych i korzystnych ścieżek tworzenia dużych i małych aktów prawnych
3.3. Etap planowania regulacji
3.4. Etap tworzenia regulacji
3.5. Etap weryfikacyjno-wdrożeniowy
3.6. Jak organizować tworzenie regulacji uczelni z udziałem wielu jednostek i osób decyzyjnych
3.7. Kto powinien uczestniczyć w tworzeniu aktów prawnych i na jakim etapie
3.8. Grupy robocze – dobre praktyki
3.9. Zagadnienia merytoryczne a zagadnienia prawne w aktach prawnych
3.10. Wdrażanie i ogłaszanie aktu prawnego

4. Techniczne aspekty tworzenia aktów prawych
4.1. Zakres regulacji (temat) aktu prawnego
4.2. Język prawny a język prawniczy
4.3. Lista kontrolna i wskazówki dla tworzenia „dobrego prawa”
4.4. „Regulamin jest dobry, bo dobrze się czyta…” – fakty i mity oraz typowe błędy w aktach prawnych
4.5. Rozporządzenie w sprawie zasad techniki prawodawczej – czy ma zastosowanie i czy jest przydatne?
4.6. Struktura różnych wewnętrznych aktów prawnych
4.7. Omówienie przykładowych regulacji i postanowień
4.8. Definicje i ich zastosowanie
4.9. Przedmiot regulacji
4.10. Przepisy wprowadzające i intertemporalne
4.11. Słowo praktyki o tworzeniu różnego rodzaju statutów i regulaminów.

5. Praktyczne wskazówki jak tworzyć i oceniać umowy nie będąc prawnikiem (case study, dyskusja)

 

Prelegent:
Marcin Mioduszewski - Radca Prawny

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY