Promocja szkolnictwa wyższego - promocja oferty edukacyjnej

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

1. Założenia ogólne

„Towar”, jakim jest wykształcenie na poziomie wyższym podlega takim samym prawom marketingu, jak wszystkie inne towary i usługi obecne na rynku. Nie zmienia to faktu, że przez swoją specyfikę wymaga podejścia szczególnego.

2. Elementy składowe:

a) „produkt” oferowany przez szkolnictwo wyższe wymaga zrozumienia wykraczającego poza rozumienie samej idei szkolnictwa i samej idei marketingu. „Produkt” ów jest wyjątkowy, co przekłada się często na podejmowanie działań odbiegających od przyjętych schematów. Ilość podmiotów rynkowych oferujących usługi w przedmiotowym obszarze wymusza podejmowanie działań wyjątkowych, choć wpisujących się w szerokie, ogólne tło.

b) określanie grupy docelowej – wbrew pozorom grupą docelową promocji w szkolnictwie wyższym nie są jedynie potencjalni studenci. Do grupy tej zaliczają się również rodzice potencjalnych studentów oraz szeroko pojmowane – otoczenie społeczno-gospodarcze.

c) działania z obszaru PR, często nieświadomie, mylone są z działaniami reklamowymi. W odniesieniu do szkolnictwa wyższego zagadnienie to jest szczególnie trudne (szczególnie w kontekście szkolnictwa niepublicznego).

Jednym z głównych problemów jest znaczne zróżnicowanie grupy docelowej, a co za tym idzie – znaczne trudności związane z ustaleniem jednolitej linii przekazu. To kluczowa sprawa, ponieważ – „jeden niezadowolony jest głośniejszy, niż setka zadowolonych”

d) spójność przekazu jest kluczowa w budowaniu wizerunku i promocji oferty instytucji oświatowej. Do jej osiągnięcia niezbędne jest zrozumienie specyfiki i dobranie odpowiednich narzędzi.

e) w komunikowaniu z otoczeniem należy bezwzględnie porzucić indywidualne preferencje. Język komunikacji musi być zróżnicowany w zależności od grupy docelowej. Ten pozorny truizm nastręcza wiele kłopotów wynikających ze specyfiki szkolnictwa wyższego. Bardzo często tradycjonaliści obecni w strukturach akademickich nie godzą się na swoistą infantylizację przekazu nie patrząc na płynący z analiz feedback.

f) współczesna rzeczywistość komunikacyjna posiłkuje się nowoczesnymi technologiami. Część z nich należy do kategorii ogólnodostępnych, inne są dedykowane określonym instytucjom – w tym związanych ze szkolnictwem wyższym.

 

Program szczegółowy:

1. Określenie „produktu” szkolnictwa wyższego. Specyfika i jej implikacje.

2. Określenie grupy docelowej przekazów marketingowych.

3. Określenie zakresu działań z obszaru wewnętrznego i zewnętrznego PR (np. ambasadorzy marki, lider opinii, etc.).

4. Zasady spójnej komunikacji marketingowej w odniesieniu do szkolnictwa wyższego.

5. Specyfika i różnicowanie komunikatów oraz narzędzi komunikacji w przekazach marketingowych w szkolnictwie wyższym.

6. Narzędzia wykorzystywane w komunikacji marketingowej:

a) z obszaru media relations:

- media społecznościowe,

- monitoring mediów,

- media tradycyjne.

b) z obszaru PR:

- PR wewnętrzny,

- PR zewnętrzny.

c) inne:

- system identyfikacji wizualnej

- zarządzanie kryzysowe w szkolnictwie wyższym

7. Mediaplan:

a) ilość działań promocyjnych,

b) rodzaj podejmowanych działań,

c) terminarz działań promocyjnych.

8. Case study:

a) w odniesieniu do szkolnictwa publicznego,

b) w odniesieniu do szkolnictwa niepublicznego.

9. Część praktyczna.

 

Prelegent:

dr Maciej Ulita 

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.