Obowiązki uczelni w świetle ustawy o dokumentach publicznych

Terminy szkolenia :
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00- 15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Program szkolenia:

1. Ustawa o dokumentach publicznych (UDP) w pigułce

a) Czym jest UDP i po co została wprowadzona? Geneza UDP

b) Na jakie potrzeby ma odpowiadać UDP i jakie wartości ma chronić?

c) Podstawowe założenia UDP

2. Istota zagadnienia: dokument a dokument publiczny według UDP

a) Czym jest w sensie prawnym dokument? Prawna klasyfikacja dokumentów

b) System bezpieczeństwa dokumentów publicznych (m.in. wymogi dot. przechowywania, przenoszenia dokumentów)

c) Regulacje chroniące dokumenty, inne niż UDP

d) Dokument publiczny jako kwalifikowany dokument w UDP

e) Status prawny dokumentu publicznego w UDP

f) Kategorie dokumentów publicznych

g) Rodzaje wad technicznych dokumentu publicznego

3. Przegląd UDP

a) Podstawowe definicje (emitent, indywidualizacja, personalizacja, blankiet dokumentu itp.)

b) Ewidencja dokumentów publicznych i blankietów tych dokumentów

c) Łatwe poruszanie się po UDP - struktura UDP i najważniejsze grupy zagadnień

d) Rejestr Dokumentów Publicznych

e) Zasady przechowywania i wydawania blankietów i dokumentów publicznych oraz osoby uprawnione do ich wydawania/przechowywania

4. UDP a działalność uczelni

a) Obszary działalności, dla których UDP ma lub może mieć zastosowanie

b) Poszczególne kategorie dokumentów publicznych na uczelni

c) Procedura podpisywania dyplomów ukończenia studiów/dokumentów publicznych – wymogi wynikające z UDP

d) Uczelnia jako emitent dokumentu publicznego – omówienie poszczególnych obowiązków

e) Charakterystyka i wymogi poszczególnych dokumentów publicznych emitowanych przez uczelnię

f) Rejestr Dokumentów Publicznych

g) Weryfikacja dokumentów publicznych wpływających do uczelni

5. UDP – czy konieczne nowe procedury na uczelni?

6. Prawna ochrona dokumentu publicznego

 

Prelegent:

Marcin Mioduszewski - Radca Prawny

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe

- wyspecjalizowaną kadrę

- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY