Pisanie artykułów naukowych - źródło sukcesu naukowego

Terminy szkolenia:
18.05.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

OPIS

Szkolenie ma na celu pokazanie, jak skutecznie pisać artykuły w języku angielskim (i nie tylko) oraz publikować je w najbardziej prestiżowych pismach, a także zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania artykułów.

Warsztat wyrabia umiejętności pisania związane ze wszystkimi etapami tworzenia artykułów oraz umiejętności dotyczące proponowania tekstów do czasopism naukowych – jest to szczególnie ważne w kontekście zmian wprowadzanych przez Ustawę 2.0.

 

Korzyści

  • Zdobycie wiedzy dotyczącej publikowania w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych periodykach.
  • Doskonalenie umiejętności pisania artykułów.
  • Zdobycie wiedzy potrzebnej redaktorom lub edytorom naukowych pism.
  • Odkrycie tego, jak poprawnie pisać artykuły naukowe.
  • Bycie biegłym w wyszukiwaniu źródeł naukowych.

Program 

I. Z warsztatu autora artykułów naukowych.

1. Narzędzia ułatwiające pisanie.
2. Menadżery bibliografii.
3. Zotero, Mendeley i Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładach konkretnych
programów.
4. Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne (w tym LaTex).
5. Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
6. Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.

II. Artykuł jako źródło sukcesu naukowego.

1. Pisanie jako proces.
2. Na jakie pytania odpowiedzieć sobie, przystępując do pisania tekstów naukowych.
3. Dlaczego publikowanie jest trudne?
4. Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego – planowanie pisania; sformułowanie
kategorii swojego tekstu;
5. Pisanie po polsku czy po angielsku?
6. Co zrobić, żeby upewnić się, że poprawny językowo (jeśli piszemy w języku angielskim)?
7. Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst.
8. Ministerialne wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych – kilka ciekawostek.
9. Analizy cytowalności – Web of Science; Impact Factor; Scopus – CiteScore, Scimago Journal
Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP); indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a
dla czasopism; Google Metrics.
10. Wybór rodzaju publikacji.
11. Kryteria recenzowania tekstów.
12. Porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania.
13. Błędy językowe, czyli Ponglish.

III. Rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów.

1. Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać?
2. List do edytora, covering letter/cover letter.
3. Desk reject – co wówczas?
4. Wskazywanie potencjalnych recenzentów.
5. Odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian
(minor lub major revision; reject).
6. Działania około-publikacyjne, czyli jak samemu promować swój tekst.

IV. Konstrukcja artykułu.

1. Uniwersalna struktura artykułu naukowego i jej różne odmiany.
2. Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.
3. Strategie tworzenia dobrego tytułu.
4. Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words) – dlaczego są ważne.
5. Lista autorów (kryteria autorstwa).
6. Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction,
Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.
7. Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia.
8. The Introduction – wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym;
wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne.
9. Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym
ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele.
10. Sekcja Methods – jej cele oraz organizacja.
11. Sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych
informacji, negocjowanie siły tez.
12. Podziękowania.

V. Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych.

1. Typologia, rodzaje źródeł sieciowych.
2. Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.
3. Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (sieciowe zasoby).
4. Jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków).
5. Rodzaje zasobów naukowych.
6. Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

 

Prelegent:

dr hab. Piotr Siuda, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Autor poczytnego poradnika wydanego przez PWN: „Publikacje naukowe”:

 

  • Jego pełny dorobek na stronie osobistej: http://piotrsiuda.com.
  • Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (Q1 i Q2 journals).
  • Kierownik szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”).
  • Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY