Pomoc materialna dla studentów od 1 października 2019 r. na podstawie przepisów ustawy 2.0

Termin szkolenia :
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00 - 16.30
Cena szkolenia za jedną osobę:  597,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się sprawami stypendialnymi studentów tj. rektorzy i pełnomocnicy, członkowie komisji stypendialnych, pracownicy administracyjni uczelni (pracownicy dziekanatów, rektoratu, działów spraw studenckich, kwestury, etc.) z zasadami regulującymi przyznawanie świadczeń pomocy materialnej w szkołach wyższych od 1 października 2019 roku, tj. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie oparte jest o bieżący stan prawny wynikający z ustawy 2.0 oraz nowelizacji prawa w zakresie świadczeń rodzinnych oraz innych aktów prawnych, jak również w oparciu o dotychczasowy dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematyki pomocy materialnej dla studentów.

2. System aktów prawnych w sferze pomocy materialnej dla studentów

− ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0)

− przepisy wprowadzające ustawę 2.0

− inne ustawy i akty wykonawcze (tryb i zakres stosowania)

− autonomia uczelni w zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych

3. Nowy system finansowania świadczeń pomocy materialnej

− zasady podziału i przyznawania dotacji

− zasady prowadzenia i rozliczania funduszu

4. Nowy system udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

− rodzaje i formy świadczeń

− organy uprawnione do przyznawania świadczeń i zakres ich kompetencji

− wytyczne dot. regulaminów pomocy materialnej

5. Uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej i kryteria ich udzielania

− ograniczenie łącznej wysokości świadczeń

− ograniczenie czasowe uprawnień do świadczeń

− ograniczenia związane z tytułami zawodowymi

− kryteria szczegółowe dla stypendium socjalnego

− rola zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

− kryteria szczegółowe dla stypendium dla osób niepełnosprawnych

− kryteria szczegółowe dla zapomogi

− kryteria szczegółowe dla stypendium rektora

6. Sytuacja cudzoziemców w systemie pomocy materialnej

7. Katalog dochodów rodziny

− rodzaje dochodów i sposób ich dokumentowania

− wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe dochodów

− dochód uzyskany i utracony

− dochody z gospodarstwa rolnego

 8. Elementy postępowania administracyjnego w sprawach pomocy materialnej

V. Prelegent:

Piotr Okonkowski - ekspert w zakresie ogólnych i indywidualnych spraw studenckich; specjalizuje się w tematyce pomocy materialnej, praw studenta, postępowania dyscyplinarnego, postępowania administracyjnego. W jego kręgu zainteresowań znajdują się także sprawy promocji kształcenia, systemów wspierania edukacji, procesu bolońskiego i wdrażania krajowych ram kwalifikacji. Od ponad 4 lat aktywny jako trener szkoleń z zakresu spraw szkolnictwa wyższego. Wielokrotnie brał udział w procesach legislacyjnych nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym i aktów wykonawczych.

Dotychczas pełnił funkcje m.in. Przewodniczącego Komisji ds. Socjalnych i członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PSS UAM), Wiceprzewodniczącego Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UAM, eksperta ds. studenckich Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

   

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.