Postępowanie w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego według nowej Ustawy 2.0 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Termin szkolenia : 
wkrótce - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 


Program szkolenia

I. Zagadnienia ogólne

1. Stopień naukowy

2. Tytuł naukowy

3. Charakter postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego

4. Opłata za przeprowadzenie postępowania Obowiązek przyjęcia funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia lub tytułu

II. Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

1. Przygotowanie rozprawy doktorskiej

      1.1. Tryb kształcenia doktoranckiego

      1.2. Tryb eksternistyczny

2. Wszczęcie postępowania i postępowanie wyjaśniające

      2.1. Wszczęcie postępowania

            2.1.1. Organy właściwe w sprawach nadania stopnia

            2.1.2. Przesłanki warunkujące uzyskanie stopnia doktora 

            2.1.3. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

      2.2. Postępowanie wyjaśniające

            2.2.1. Wyznaczenie recenzentów 

            2.2.2. Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej

      2.3. Decyzja w sprawie nadania stopnia doktora

      2.4. Przepisy regulujące postępowanie pierwszoinstancyjne w sprawie nadania stopnia doktora

3. Postępowanie odwoławcze

III. Kształcenie doktorantów

IV. Postępowanie w sprawach stopnia naukowego doktora habilitowanego i równoważnego

1. Kompetencja do nadawania stopnia doktora habilitowanego

2. Wszczęcie postępowania

      2.1. Organ prowadzący postępowanie i jego uprawnienia

      2.2. Przesłanki warunkujące uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

3. Komisja habilitacyjna

      3.1. Skład komisji

      3.2. Postępowanie dowodowe

4. Zakres udziału habilitanta w postępowaniu habilitacyjnym

5. Decyzja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

6. Postępowanie odwoławcze

V. Postępowanie w sprawach nabycia uprawnienia równoważnego uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego

VI. Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora

1. Przesłanki warunkujące uzyskanie tytułu profesora

2. Właściwość Rady Doskonałości Naukowej

      2.1. Wszczęcie postępowania

      2.2. Postępowanie wyjaśniające

      2.3. Decyzja kończąca postępowanie przed RDN

3. Właściwość Prezydenta RP

      3.1. Skierowanie wniosku do Prezydenta

      3.2. Postępowanie wyjaśniające przed Prezydentem

      3.3. Nadanie tytułu naukowego

VII. Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego

1. Stwierdzenie nieważności decyzji

2. Wznowienie postępowania

VIII. Niektóre zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów intertemporalnych

IX. Zakres sądowej kontroli w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego

1. Wyjaśnienie pojęcia „kontrola legalności”

2. Uprawnienia orzecznicze sądów administracyjnych

3. Bezczynność organu a przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego

 

Prelegent:

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.