Dokumentacja przebiegu studiów w świetle rewolucyjnych zmian wynikających z Ustawy 2.0

Termin szkolenia : 19.02.2019
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie uwzględnia najważniejsze zmiany wynikające z:

- wybranych przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0),

- wybranych przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- nowego rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r.

 - nowego modułu „NAWA – wzory dokumentów” w Systemie POL-on,

 - nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z wejściem w życie nowej ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


Program szkolenia:

1. Wiadomości podstawowe:

a) akty prawne określające zasady dokumentacji przebiegu studiów wyższych,

b) najnowsze zmiany legislacyjne w zakresie tematu szkolenia 

c) obowiązek Uczelni dokumentowania przebiegu studiów dla realizacji celu nadrzędnego tj. kontroli procesu dydaktycznego,

d) sposób prowadzenia przez Uczelnie dokumentacji przebiegu studiów i gromadzenia danych osobowych studentów,

e) uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

2. Zagadnienia szczegółowe:

a) sposób prowadzenia teczki akt osobowych studenta,

b) sposób prowadzenia albumu studenta i księgi dyplomów,

c) wzór indeksu i legitymacji studenckiej,

d) obowiązek i sposób dokumentowania przebiegu studiów,

e) sposób sporządzania i wydawania duplikatów dokumentów,

f) sposób dokonywania sprostowań dokumentów oraz zmian danych osobowych studenta lub absolwenta w dokumentach prowadzonych i wydawanych przez Uczelnie,

g) sposób przechowywania i zasady wydawania dokumentów,

h) wysokość opłat za uwierzytelnienie dokumentów, wydanie dyplomu ukończenia studiów, odpisów w językach obcych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, indeksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, nieprzekraczającą kosztów dokonania tych czynności,

i) sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji Uczelni.

3. Problemy prawne i praktyczne - stanowisko judykatury w zakresie dokumentacji przebiegu studiów (wybrane zagadnienia orzecznictwa)

4. Najnowsze regulacje w zakresie uwierzytelniania dokumentów wydanych przez Uczelnię w związku ze zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przez ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

5. Najnowsze zmiany w zakresie systemu POL–on.

6. Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów w okresie przejściowym.

 

 

Prelegent:
doktor nauk prawnych

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.