Podatek od towarów i usług w szkołach wyższych

korekta roczna wstępnego odliczenia z wykorzystaniem prewspółczynnika oraz proporcji; opodatkowanie dotacji w aktualnych interpretacjach i orzecznictwie; zmiany w podatku obowiązujące od 2018 roku

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

Podstawowe zasady wyliczania proporcji oraz dokonywania korekty VAT na gruncie Dyrektywy VAT oraz krajowych przepisów:

● transakcje dające prawo do odliczenia VAT

● transakcje niedające prawa do odliczenia VAT

● zasady obliczania proporcji rocznej

● zasady dokonywania korekty rocznej

● zasady dokonywania korekty dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zasady wyliczania obrotu i uwzględniania w proporcji wybranych transakcji finansowych:

● wyłączenie z kalkulacji proporcji obrotu dotyczącego transakcji finansowych dokonywanych sporadycznie

● ustalanie obrotu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych

● ustalanie obrotu z tytułu instrumentów pochodnych

● uwzględnianie w proporcji pozostałych transakcji finansowych

Alokacja zakupów na potrzeby wyliczania proporcji:

● zakupy związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną oraz zakupy związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną

● zakupy związane zarówno ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną 

Korekta podatku naliczonego:

● korekta roczna – podmioty zobligowane do jej dokonania,

● sposób dokonywania korekt w deklaracji VAT (tzw. korekty bieżące i korekty roczne)

● wpływ korekty podatku VAT na korektę przychodów oraz kosztów w podatku dochodowym,

● obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany prawa do odliczenia podatku naliczonego – czy konieczna jest korekta w przypadku sprzedaży zwolnionej samochodów, bądź wniesienia aportu?

● korekta VAT w świetle orzecznictwa ETS oraz krajowych sądów administracyjnych,

● zasady obliczania korekty 5- i 10-letniej,

● wykazywanie korekty 5- i 10-letniej w deklaracji VAT,

● sprzedaż lub zmiana przeznaczenia środka trwałego lub nieruchomości w okresie korekty.

Opodatkowanie dotacji oraz kwalifikowalność podatku VAT w rozliczaniu projektów – aktualne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych

 1. Warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:

● kwalifikowalność podatku VAT,

● wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO,

● zakup środków trwałych,

● zakup używanych środków trwałych,

● zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej,

● wartości niematerialne i prawne,

● wkład niepieniężny,

● opłaty finansowe,

● koszty przygotowania projektu,

● leasing,

● amortyzacja,

● koszty ogólne,

● wydatki niekwalifikowane.

2. Konsorcjum - zasady rozliczania, zasady odpowiedzialności.

Nowe uprawnienia organów podatkowych oraz ryzyka podatkowe związane z wykreślaniem podatników z rejestru czynnych podatników VAT:

● Wykreślenie z rejestru z powodu podania w zgłoszeniu rejestracyjnym danych niezgodnych z rzeczywistością,

● Brak możliwości kontaktu z pełnomocnikiem albo podatnikiem a możliwość wykreślenia z rejestru,

● Zawieszenie działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru,

● Nieskładanie deklaracji VAT jako przesłanka wykreślenia z rejestru,

● Składanie deklaracji „zerowych” a nowe uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru,

● Wykreślenie z rejestru z powodu wystawienia niektórych rodzajów faktur,

● Uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru w przypadku podejrzenia o świadomy lub nieświadomy udział podatnika w transakcji oszukańczej,

● Przywracanie wykreślonych podatników do rejestru podatników czynnych,

● Sytuacja prawno-podatkowa podatnika wykreślonego z rejestru,

● Odpowiedzialność fiskusa w przypadku bezpodstawnego wykreślenia z rejestru podatników VAT,

● Możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT.

Zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):

● Mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,

● Split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?

● Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,

● Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,

● Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,

● Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,

● Formy płatności transakcji handlowych a split payment.

Aktualne orzecznictwo. Pytania i odpowiedzi.


Prelegent:
Wojciech Gandurski - radca prawny - Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 8-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych. Wykładowca na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.