Prawne aspekty realizacji studiów podyplomowych

Termin szkolenia: 19.03.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)Program szkolenia:

1. Definicje ustawowe – czym, według ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, są studia podyplomowe i kwalifikacje podyplomowe? Analiza problemu w oparciu o wybrane orzecznictwo;

2. Prowadzenie studiów podyplomowych jako uprawnienie uczelni i jej podstawowe zadanie w realizacji celu - kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;

3. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych;

4. Kompetencje Senatu uczelni w zakresie realizacji studiów podyplomowych;

5. Likwidacja uczelni a kształcenie na studiach podyplomowych;

6. Studia podyplomowe a system POL – on;

7. Podejmowanie studiów podyplomowych przez cudzoziemców;

8. Opłaty za prowadzenie studiów podyplomowych;

9. Warunki wydawania i niezbędne elementy świadectw ukończenia studiów podyplomowych;

10. Uwierzytelnianie dokumentów wydawanych przez uczelnię w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych;

11. Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;

 

Prelegent:

Od 1998 roku pracownik  wiodącej uczelni publicznej w kraju – obecnie uczelni badawczej. Od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, po zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni obecnie pełni funkcje dyrektora Centrum Obsługi Studiów zarządzając 76-cio osobowym zespołem  odpowiedzialnym za rekrutację na studia i studia podyplomowe,  obsługę studiów,  wsparcie z pomocy materialnej oraz równanie szans edukacyjnych  dla studiujących osób z niepełnosprawnością,  obsługę procesu rozliczania zajęć dydaktycznych oraz procesu dyplomowania. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia, rady kształcenia na uczelni oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, od 16 lat audytor uczelniany ds. kształcenia.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego, w 2022 ukończyła studia Executive Master of Business Administration MBA.

Od 7 lat prowadzi szkolenia z zakresu organizacji studiów i studiów podyplomowych oraz wszelkich spraw związanych z obsługą studenta.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY