Prawne aspekty realizacji studiów podyplomowych w szkole wyższej

Termin szkolenia:
26.11.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)Program szkolenia:

1. Definicje ustawowe – czym, według ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, są studia podyplomowe i kwalifikacje podyplomowe? Analiza problemu w oparciu o wybrane orzecznictwo;

2. Prowadzenie studiów podyplomowych jako uprawnienie uczelni i jej podstawowe zadanie w realizacji celu - kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;

3. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych;

4. Kompetencje Senatu uczelni w zakresie realizacji studiów podyplomowych;

5. Likwidacja uczelni a kształcenie na studiach podyplomowych;

6. Studia podyplomowe a system POL – on;

7. Podejmowanie studiów podyplomowych przez cudzoziemców;

8. Opłaty za prowadzenie studiów podyplomowych;

9. Warunki wydawania i niezbędne elementy świadectw ukończenia studiów podyplomowych;

10. Uwierzytelnianie dokumentów wydawanych przez uczelnię w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych;

11. Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;

 

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY