Prawne aspekty realizacji studiów podyplomowych

Termin szkolenia:
08.02.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting) pewny termin
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)Program szkolenia:

1. Definicje ustawowe – czym, według ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, są studia podyplomowe i kwalifikacje podyplomowe? Analiza problemu w oparciu o wybrane orzecznictwo;

2. Prowadzenie studiów podyplomowych jako uprawnienie uczelni i jej podstawowe zadanie w realizacji celu - kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;

3. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych;

4. Kompetencje Senatu uczelni w zakresie realizacji studiów podyplomowych;

5. Likwidacja uczelni a kształcenie na studiach podyplomowych;

6. Studia podyplomowe a system POL – on;

7. Podejmowanie studiów podyplomowych przez cudzoziemców;

8. Opłaty za prowadzenie studiów podyplomowych;

9. Warunki wydawania i niezbędne elementy świadectw ukończenia studiów podyplomowych;

10. Uwierzytelnianie dokumentów wydawanych przez uczelnię w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych;

11. Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;

 

Prelegent:

Od 1998 roku  pracownik a od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na uczelni, od 10 lat audytor uczelniany ds. kształcenia. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY