Utwór naukowy przedmiotem prawa autorskiego w kontekście uczelni/instytutu jako platformy wymiany i komercjalizacji badań naukowych

Termin szkolenia : 23.01.2019
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

 Program szkolenia:

1) Utwór naukowy jako jedna z kategorii utworów:

a) kontekst ogólnych przesłanek ustawowych utworu,

b) wyłączenia z ochrony (odkrycia, idee),

c) konieczność stosowania ogólnych zasad ustawowych,

d) szczególne zasady ochrony programów komputerowych,

e) szczególne zasady, dotyczące twórczych baz danych,

f) bazy danych chronione na zasadach szczególnych,

g) wydania naukowe lub krytyczne,

2) Podmioty uprawnione:

a) naukowiec jako twórca,

b) aspekty współautorstwa dzieł naukowych,

c) dziedziczenie praw do dzieł naukowych,

d) pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika,

3) zróżnicowanie praw autorskich i obrót nimi:

a) osobiste prawa autorskie i wymogi związane z ich ochroną,

b) szczególne zasady ochrony wizerunku,

c) majątkowe prawa autorskie (w tym istota pól eksploatacji oraz zasady wygasania praw majątkowych),

d) problematyka „autorskich praw zależnych” (korzystanie z opracowań dzieł naukowych),

e) dozwolony użytek (dozwolony użytek osobisty – własny użytek naukowy, korzystanie z utworów w celu prowadzenia badań naukowych, użytek biblioteczny, dozwolone prawo cytatu),

f) dozwolony użytek utworów osieroconych,

g) korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym,

h) niezbywalność praw osobistych,

i) przeniesienie autorskich praw majątkowych albo udzielenie licencji,

j) wymogi dotyczące formy umów,

4) odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich:

a) odpowiedzialność z tytułu wad prawnych utworu,

b) roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych,

c) roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych,

d) odpowiedzialność z tytułu plagiatu.

Prelegent
Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem własności intelektualnej i przemysłowej, z prawem cywilnym, gospodarczym oraz podatkowym.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.