Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością - zasady tworzenia warunków kształcenia

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 
Promocja 10% zniżki przy zgłoszeniu 2 lub więcej pracowników

 Program szkolenia:

I. Nomenklatura i podstawy prawne

1. Definicja osoby niepełnosprawnej w myśl Konwencji ONZ o Prawach ON a założenia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ON

2. Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym a osoby z niepełnosprawnością

II. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia

1. Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu (w tym manualną)

a) przepisy budowlane a dostępność obiektów użyteczności publicznej

b) zasady uniwersalnego projektowania – dobór urządzeń infrastruktury do rzeczywistych potrzeb i możliwości użytkowników oraz  otoczenia  (podnośniki, platformy przyschodowe, schodołazy etc.)

c) zasady projektowania pokojów w domach studenckich z uwzględnieniem potrzeb ON

2. Studenci z niepełnosprawnością słuchu

a) Kultura Głuchych

b) środki komunikowania się i technologie wspierające - PJM, SJM

c) alternatywne zajęcia dydaktyczne wspierające proces kształcenia – lektoraty języków obcych i/lub jęz. polskiego

d) zasady komunikowania się z osobami nie(do)słyszącymi

3. Studenci z niepełnosprawnością narządu wzroku

a) zasady uniwersalnego projektowania obiektów użyteczności publicznej a potrzeby osób niewidomych i słabowidzących

c) zasady tworzenia materiałów dydaktycznych

4. Studenci ze schorzeniami natury psychicznej i/lub neurologicznej

a) rodzaje schorzeń oraz dobre praktyki w komunikacji

III. Tworzenie długofalowej strategii uczelni

1. Zasady tworzenia aktów uczelnianych regulujących sposób wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

2. Współpraca z władzami uczelni, decydentami oraz lokalnymi NGO'sami

3. Szkolenia i spotkania informacyjne dla studentów z niepełn. oraz dla kadry akademickiej

4. Zasady ochrony danych wrażliwych

IV. Dotacja MNiSW na zadania związane ze stwarzaniem warunków kształcenia ON

1. Algorytm przyznawania dotacji uczelniom

2. Dobre praktyki korzystania z dotacji oraz katalog wydatków zabronionych

3. Asystent dydaktyczny vs. Asystent osobisty

4. Transport uczelniany

V. Erasmus+ a studenci z niepełnosprawnością

1. Zasady przyznawania dodatkowych grantów z tytułu niepełnosprawności 

VI. Inne programy wspierające poza sektorem szkolnictwa wyższego

1. Program „Aktywny samorząd moduł II i I” - główne zasady

2. Usługi lokalnych jednostek pomocy społecznej (MOPR, PCPR)

Prelegent:

Pełnomocnik rektora UAM ds. studentów niepełnosprawnych. 
Wiceprzewodnicząca Prezydium w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych (2015-2016)
Regionalny specjalista ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych/coach (2013-2014)

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.