Współpraca nauki z biznesem. Zagadnienia prawno-organizacyjne pomiędzy uczelnią a przedsiębiorcą.

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

 Program szkolenia:

1. Otoczenie prawno-organizacyjne projektów naukowo-biznesowych

2. System komercjalizacji wyników badań naukowych przez uczelnię

3. Regulaminy własności intelektualnej uczelni i ich znaczenie

4. Własność intelektualna i jej ochrona – zagadnienia podstawowe

5. Pojęcie i rodzaje komercjalizacji własności intelektualnej

6. Planowanie i organizacja komercjalizacji przez służby uczelni

7. Metodologia tworzenia, zlecenia i weryfikowania umów dotyczących komercjalizacji wiedzy na uczelni

8. Kluczowe elementy umów dotyczących komercjalizacji

     a. określenie przedmiotu projektu i przedmiotu umowy

     b. weryfikacja praw do materiałów po stronie uczelni i różne konfiguracje twórcze

     c. rodzaje dyspozycji prawami własności intelektualnej i ich główne zasady

     d. wynagrodzenie i różne modele jego obliczania oraz raportowania

     e. poufność i zakaz konkurencji

9. Ochrona know-how

10. Praktyczne uwagi na temat prawnych aspektów negocjacji

11. Zapisy o poufności w umowach, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – jak je rozumieć, jakie dane można przekazywać stronom trzecim, a jakie nie, w zależności od różnie sformułowanych zapisów o poufności

12. Współpraca nauka-biznes w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach POIR oraz RPO – które konkursy są przeznaczone dla jednostki naukowej jako podwykonawcy, a które jako partnera w konsorcjum, jakie są dobre praktyki przy sporządzaniu umowy warunkowej

13. Jakie elementy powinna zawierać oferta (w odpowiedzi na zapytanie ofertowe), w jakim stopniu jest wiążąca (sytuacja, gdy jednostka naukowa jest podwykonawcą w projekcie i składa ofertę do zapytania ofertowego)

14. Wdrożenia w przemyśle – kiedy występują, czy wymagają odrębnych umów, jak jednostka naukowa

Prelegent:

Marcin Mioduszewski, radca prawny

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.