Uznawanie przez szkolnictwo wyższe efektów uczenia się zdobytych poza systemem edukacji formalnej

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

 Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – definicja potwierdzania efektów uczenia się i uwarunkowania prawne (zalecenia Rady UE, 82, ustawy, rozporządzenia MNiSW, uchwały senatu szkoły wyższej);

2. Zasady potwierdzania efektów uczenia się w polskim systemie szkolnictwa wyższego;

3. Przykłady dotychczasowego potwierdzania w szkolnictwie wyższym efektów kształcenia zdobywanych na drodze pozaformalnej;

4. Elementy, które mogą być uwzględniane w procesie uznawalności efektów kształcenia;

5. Problem uznawalności efektów kształcenia poz- i nieformalnego;

6. Ograniczenia w procesie potwierdzania efektów uczenia się;

7. Opłaty za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się;

8. Przepisy wewnętrzne uczelni wyższych dotyczące potwierdzania efektów uczenia się;

9. Kto, kiedy i do kogo może się zwracać o uznanie zdobytych efektów uczenia się;

10. Organy prowadzące postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się;

11. Ogólne postępowanie w sprawie uznawalności wcześniej zdobytych efektów uczenia się;

12. Model uznawalności efektów kształcenia:

- Wstępne problemy – jakie efekty chcemy uznawać, jak będzie następowało dokumentowanie efektów, kto będzie odpowiedzialny za postępowanie uznawania itd.;

- Organizacja procedury procesu uznawalności efektów kształcenia;

- Terminarz i zasady pracy organu prowadzącego uznawania;

13. Przykłady organizacji uznawania efektów kształcenia za granicą i w Polsce;

14. Narzędzia informatyczne wspierające RPL;

15. Dyskusja.

Prelegent:

Jerzy Bolałek jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim i kierownikiem Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego w Instytucie Oceanografii. Ma bogate doświadczenie w zakresie oceny jakości kształcenia – działał w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej pracując w zespołach przygotowujących standardy kształcenia na kierunkach Oceanografia i Ochrona Środowiska oraz uczestnicząc w zespołach oceniających ten kierunek, w PKA od 2008 r. jako członek zespołu oceniającego Ochronę Środowiska na 14. uczelniach publicznych i niepublicznych. Pełnił i pełni wiele funkcji w uczelni i instytucjach naukowych – m.in.: prodziekan ds. studiów stacjonarnych (Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii w latach 2002-2008), Ekspert Boloński (od 1.07.2011 do 31.12.2013), członek zespołu MNiSW ds. opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszaru nauk przyrodniczych oraz opracowania programów kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska opartych o efekty kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych oraz nauk przyrodniczych i nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (od października 2009 do 2011 r.), promotor Krajowych Ram Kwalifikacji (od czerwca 2011 do grudnia 2013). Dzięki jego pracy i zaangażowaniu w roku akademickim 2014/15 został uruchomiony na Uniwersytecie Gdańskim kierunek studiów 1 stopnia „Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód”. Obecnie pod przewodnictwem prof. Bolałka jest przygotowywany nowy kierunek studiów „Akwakultura – biznes i technologia”. 

W ramach współpracy z Instytutem Badań Edukacji w programie Kapitał Ludzki – podprogram Kwalifikacje po europejsku przygotował sześć opracowań dotyczących m.in. uznawania efektów kształcenia zdobytych poza systemem edukacji formalnej, metod weryfikacji efektów kształcenia, zasad przeprowadzania akredytacji. Prace były przygotowane w oparciu o przykłady międzynarodowe oraz polskie.

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.