Etykieta w biznesie - warsztaty dla asystentek/asystentów, sekretarek i office managerów.

Termin szkolenia:
25.04.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

1. Definicja etykiety i savoir vivre – wprowadzenie. 

- Definicje savoir vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego.

- Zasady etykiety w biznesie -  wzajemności, uszanowania prywatności, starszeństwa, tolerancji, dyskrecji, punktualności.

2. Budowanie pierwszego wrażenia w kontaktach biznesowych.

- Nawiązanie kontaktów.

- Powitanie i pożegnanie partnerów biznesowych.

- Ceremonia wymiany wizytówek – rodzaje, budowa i funkcje biletów wizytowych, zasady używania, wizytówki przy kwiatach i upominkach. 

- Dotyk w trakcie budowania relacji biznesowych.

- Zarządzanie czasem relacji.

- Siła słowa - przedstawianie się i powitanie biznesie.

3. Etykieta a umiejętność przekonywania partnerów biznesowych. 

- Etykieta a znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej - rola przekazu i mowy ciała. 

- Przekaz i jego precyzja jako podstawa budowania partnerskiej komunikacji.

- Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.

- Elementy komunikacji niewerbalnej. 

- Zrozumienie i w interpretacja komunikatów niewerbalnych.

4. Etykieta a korespondencja. 

- Podstawowe zasady korespondencji. 

- Budowa listu oficjalnego, służbowego i prywatnego. 

- Nowoczesne nośniki a tradycja savoir vivre - faks i poczta elektroniczna.

- Oficjalne tytuły w etykiecie biznesowej.

5. Organizacja i uczestniczenie w oficjalnych spotkaniach 

- Budowanie nastroju i zarządzanie przestrzenią, zapachem i światłem.

- Formy przyjęć i ich miejsce.

- Zaproszenia – jak je zredagować i odczytywać.

- Goście i ich dobór oraz obowiązki gospodarza lub gościa.

- Jak ułożyć menu. 

- Stół i nakrycia – instrukcja savoir vivre. 

- Oprawa i obsługa przyjęć.

- Proksemka w etykiecie – zarządzanie przestrzenią stołu i pomieszczeń.

6. Niestałe elementy aparycji a savoir vivre. 

- Garderoba służbowa i standardy korporacyjne.

- Strój podczas wizyt oficjalnych.

- Aparycja a savoir vivre - dodatki, makijaż, fryzura.

- Kształtowanie wizerunku i pierwszego wrażenia symbolami władzy.

7. Organizacja i przyjmowanie wizyt oficjalnych.

- Rodzaje delegacji: oficjalne i robocze

- Przygotowanie i realizacja programu delegacji.

- Wystąpienia publiczne. 

- Public relations a etykieta.

- Negocjacje a etykieta.

- Nieoficjalna część wizyty - program kulturalno-rozrywkowy.

- Kultura upominków i prezentów – zasady w różnych kulturach. 

8. Savoir vivre na co dzień. 

- Dobre obyczaje w codziennych kontaktach z ludźmi w firmie. 

- Kobieta a mężczyzna w savoir vivre.

- Savoir vivre w kontaktach telefonicznych.

- Netykieta, czyli służbowa korespondencja e-mailowa.

- Asertywność a etykieta – sztuka odmawiania.

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY