Profesjonalna sekretarka/asystentka – trening umiejętności komunikacyjnych, trening planowania i organizacji pracy, trening asertywności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Termin szkolenia : 27-28-29.01.2018
Miejsce szkolenia : Zakopane
Cena szkolenia za jedną osobę: 1397,00 zł netto (kwota brutto w przypadku gdy szkolenie opłacane jest ze środków publicznych)

W cenę szkolenia wliczone są noclegi oraz pełne wyżywienie.

 

DZIEŃ PIERWSZY - 18.11.2018

Zakwaterowanie, powitanie uczestników, uroczysta kolacja

DZIEŃ DRUGI - 19.11.2018

Moduł I / II

DZIEŃ TRZECI - 20.11.2018

Moduł III

-----------------

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego wypełniania zadań zawodowych w pracy sekretarki. Jego zakres obejmuje praktyczne zagadnienia ze sfery komunikacji społecznej, doskonalenia umiejętności porozumiewania się z innymi i radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy pod presją czasu.

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących, takich jak: praca w małych grupach, dyskusje moderowane, burze mózgów, symulacje, analizy przypadków.

Efektem szkolenia będzie wypracowanie przez uczestników indywidualnych wskazówek do pracy nad sobą i zwiększania poziomu automotywacji. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

I Trening umiejętności komunikacyjnych

1. Autoprezentacja sekretarki/asystentki

- rola pierwszego wrażenia

- nawiązywanie kontaktu

- savior-vivre i etykieta biznesowa

2. Zasady komunikacji interpersonalnej w kontakcie „twarzą w twarz”

- werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji

- style komunikacyjne i zasada dopasowania

- bariery w komunikacji i metody radzenia sobie z nimi

3. Zarządzanie przepływem informacji w firmie

- komunikacja wewnątrz i na zewnątrz firmy

- zdobywanie i przekazywanie informacji

- sztuka argumentacji i perswazji

4. Komunikacja przez telefon jako wizytówka firmy

- zasady prowadzenia skutecznych rozmów telefonicznych

- niewerbalne aspekty w komunikacji przez telefon

- techniki aktywnego słuchania

5. Podsumowanie szkolenia 

- zebranie Dobrych Praktyk

- wytyczenie Indywidualnych Obszarów Rozwoju

II Trening planowania i organizacji pracy

1. Zarządzanie i organizacja pracy własnej

- autoanaliza dnia pracy – budżet czasu

- diagnoza tzw. pożeraczy czasu i metody radzenia sobie z nimi

2. Określanie celów

- zasady formułowania celu (m.in.SMART)

- cele krótko i długoterminowe

- kontrola i weryfikacja  celów

3. Planowanie i praca w oparciu o priorytety

- metody skutecznego planowania czasu (60/20/20, ALPEN, Zasada Pareto)

- planowanie na piśmie i praca z terminarzem

- matryca zarządzania czasem Eisenhowera

4. Efektywna organizacja miejsca pracy

- zasada  5xS (metodologia KAIZEN IN OFFICE)

- rytm dnia – w odniesieniu do indywidualnej  wydajności i skuteczności

- gospodarowanie czasem - analiza SWOT 

5. Podsumowanie szkolenia 

- zebranie Dobrych Praktyk

- wytyczenie Indywidualnych Obszarów Rozwoju

III Trening asertywności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

1.  Trudne sytuacje w pracy sekretariatu

- typologia trudnych sytuacji

- diagnoza przyczynowo-skutkowa 

2. Rola postawy asertywnej w obliczu trudnych i konfliktowych sytuacji

- pojęcia: Agresja, Uległość, Asertywność

- autodiagnoza zachowań asertywnych

3. Podstawy zachowań asertywnych

- asertywna odmowa

- asertywne stawianie granic

- asertywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki

4. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

- metody rozwiązywania konfliktów I problemów

- radzenie sobie z emocjami i stresem

- komunikacja w trudnej sytuacji – zachowania i słowa  pożądane i niepożądane

5. Podsumowanie szkolenia 

- zebranie Dobrych Praktyk

- wytyczenie Indywidualnych Obszarów Rozwoju

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- noclegi w pokojach 2 osobowych (pokoje 1 osobowe za dopłatą)
- wyżywienie przez cały okres trwania szkolenia

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.