Umowy z twórcami i artystami

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Do kogo kierowane jest szkolenie:
Instytucje kultury, samorządy (gminy, powiaty), administracja publiczna, organizacje pozarządowe, wydawcy, firmy reklamowe. 

Program szkolenia:

1) umowa z osobą fizyczną czy z „firmą” ?,

2) umowa z jedną osobą czy z zespołem ?,

3) umowa o dzieło czy umowa zlecenia ?,

4) przedmiot umowy a prawa autorskie lub prawa pokrewne – utwór lub artystyczne wykonanie,

5) postanowienia dotyczące praw osobistych – zmiany w utworze, nadzór autorski,

6) postanowienia dotyczące praw majątkowych – pola eksploatacji,

7) przeniesienie praw czy licencja ? (domniemania ustawowe),

8) postanowienia dotyczące praw zależnych (opracowania),

9) postanowienia dotyczące wad prawnych,

10) postanowienia dotyczące należytego wykonania umowy (termin, usterki),

11) postanowienia dotyczące egzemplarzy dzieła,

12) forma i tryb zawarcia umowy,

13) rozliczenia podatkowe honorariów – stawka 50% kosztów uzyskania przychodów (nowelizacja ustawy o PIT),

14) dyskusja podsumowująca.


Prelegent
Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem własności intelektualnej i przemysłowej, z prawem cywilnym, gospodarczym oraz podatkowym.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY