Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych.

Termin szkolenia:
29.09.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne dot. projektów unijnych i dokumentacji powstającej przy ich realizacji

-przepisy unijne i krajowe

-projekty europejskie

2.Zasady postępowania z dokumentacją unijną i rodzaje dokumentacji

-wymagania unijne w zakresie postępowania z dokumentacją,

-zasady postępowania z zapisami informacji,

-rodzaje dokumentacji

3.Obieg dokumentów

-rejestracja i znakowanie pism (system kancelaryjny, schematy obiegu dokumentów, rejestry kancelaryjne)

-normatywy kancelaryjne (instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna)

-co to jest system kancelaryjny,

-jak rejestrować pisma (sprawy),

4.Archiwizacja dokumentacji unijnej (kwalifikacja i klasyfikacja, porządkowanie i przechowywanie akt)

-kwalifikacja i klasyfikacja akt,

-gromadzenie i przekazywanie akt,

-przechowywanie i niszczenie dokumentacji.

5.Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

-jak prawidłowo postępować z dokumentacją,

-jakie są zasady klasyfikacji i przechowywania akt,

-jakie są zalecenia Unii Europejskiej w zakresie archiwizacji dokumentacji związanej z otrzymaną dotacją i zrealizowanym projektem.

 

Trener:

Doświadczony archiwista. W latach 1992-1993 pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku. Od 1993 r do dziś Kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Gdyni. Do jego obowiązków należą między innymi:
• Kierowanie zamiejscowym oddziałem Archiwum Państwowego (2008 r.: obsada – 10 osób, zasób aktowy – ponad 5 500 metrów bieżących akt;
• Prowadzenie szkoleń z zakresu postępowania z dokumentacją, praktyk studenckich dla studentów IV i V roku historii Uniwersytetu Gdańskiego, kursów archiwalnych I i I i II stopnia
• Prowadzenie wielu szkoleń z zakresu archiwistyki m.in. dla Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich, urzędów samorządu terytorialnego (Urzędy Miast w Gdyni i Helu), firm archiwalnych (PIKA, Dokumenta S.A.), przedsiębiorstw (np. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.), i innych zakładów (np. Akademia Medyczna w Gdańsku)
• Udział jako wykładowca w programie szkoleń Uni Europejskiej "Leonardo da Vinci" – realizowany w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku.
• Opracowywanie akt, przejmowanie akt, nadzór nad archiwami zakładowymi, opiniowanie normatywów kancelaryjnych
• Porządkowanie i opracowywanie akt wielu instytucji samorządowych jak i firm zarówno państwowych jak i prywatnych.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY