Rejestr umów w jednostkach samorządu terytorialnego - nowy obowiązek od 2022 r.

Termin szkolenia:
27.06.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)


Program szkolenia:

1. W jakim celu wprowadzono rejestr umów? Rejestr umów a dostęp do informacji publicznej.
2. Zawartość rejestru
3. Kto i w jaki sposób prowadzi rejestr?
4. Obowiązek wprowadzania do rejestru umów zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jak zorganizować wypełnianie obowiązków w ramach jednostki – porady praktyczne.
5. Zakres umów objętych obowiązkiem wprowadzania do rejestru oraz wyłączenia z obowiązku
         5.1. Rodzaje umów
         5.2. Zamówienia publiczne a rejestr umów
         5.3. Umowy zawierane w formie pisemnej
         5.4. Forma dokumentowa (email, PDF itp.) umów a umowy w formie pisemnej
         5.5. Forma dokumentowa a podpis elektroniczny
         5.6. Szczególne przypadki „zamówień doraźnych”
         5.7. Zamówienia internetowe a rejestr umów
6. Zakres danych wprowadzanych do systemu
7. Szczegółowe omówienie praktycznych zagadnień i problemów związanych z danymi w rejestrze
         7.1. Jak oznaczać strony umowy – czy tylko imię i nazwisko?
         7.2. Problemy związane z datą i miejscem zawarcia umowy
         7.3. Jak określać przedmiot umów?
         7.4. Czas trwania umów i zagadnienia z tym związane – jak raportować umowy zawierane na czas nieoznaczony?
         7.5. Limit kwotowy - wartość umów - umowy na czas określony i nieokreślony - jak wskazywać wartość przy umowach na czas nieokreślony?
         7.6. Jak określać źródła finansowania umów?
         7.7. Informacje o zmianach lub wypowiedzeniu umów
8. Czy można do systemu wprowadzić dane nadmiarowe?
         8.1. Wprowadzanie umów nieobjętych obowiązkiem
         8.2. Wprowadzanie danych nieobjętych obowiązkiem
9. Sankcje związane w niedopełnieniem obowiązków.

 

Prelegent:

Marcin Mioduszewski - Radca Prawny

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY