Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie zdalnej formy nauczania

Termin szkolenia : 
24.11.2020 -  ONLINE (platforma clickmeenting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

CZĘŚĆ PIERWSZA (dr Michał Ożóg)

I. Wykorzystanie angażujących narzędzi dydaktycznych w formie zdalnej dla studentów

1. Wprowadzenie w zaangażowaną dydaktykę zdalną:
- Przedstawienie pierwszych form nauczania zdalnego
- Charakterystyka specyfiki akademickiej dydaktyki zdalnej, zajęć podyplomowych, e-uniwersytet
- Zróżnicowane potrzeby dydaktyczne w kontekście dostępnych narzędzi informatycznych
- Wpływ pandemii na nauczanie zdalne
- Jak zachować aktywny udział studentów w zajęciach zdalnych? Co zarobić, aby ćwiczenia nie były dodatkowym wykładem?

2. Narzędzia informatyczne w zaangażowanej dydaktyce akademickiej:
- Przedstawienie i charakterystyka najpopularniejszych programów wykorzystywanych do zdalnej dydaktyki akademickiej z punktu widzenia możliwości zwiększenia aktywności uczestników zajęć
- Różnice i podobieństwa:
MS Teams, MS Forms, Cisco Webex, Zoom, Google Meet, Clickmeeting i inne
wymogi techniczne wobec użytkownika
ponoszenie kosztów
kwestia przyjazności dla użytkownika

Czynniki wyboru narzędzi informatycznych
a) prawne:
konieczność ustalenia, czy uczelnia, w której prowadzone są zajęcia ma zawartą umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych
kwestia licencji
b) ekonomiczne:
przepisy wewnętrzne uczelni mogą zakazywać wyboru programu, który wymaga ponoszenia kosztów przez uczestników zajęć, możliwe ograniczenie tylko do jednego oprogramowania
c) funkcjonalne:
rodzaj zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, konwersatoria),
liczba uczestników zajęć,
zajęcia odbywane w czasie rzeczywistym a zajęcia nagrywane z punktu widzenia zaangażowania studenta – wady i zalety.

3. Część warsztatowa

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie platformy Microsoft Teams

1) Tworzenie zespołu na MS Teams dla grupy zajęciowej
Wyjaśnienie najważniejszych pojęć
rodzaje zespołów: zajęcia/spotkania, itp.
określenie nazwy zespołu
osoby tworzące zespół
metody dodawania nowych członków zespołu
przedstawienie najczęstszych problemów
tworzenie podzespołów do pracy w grupach z nadzorem prowadzącego

2) Prowadzenie zajęć
Przedstawienie metod aktywizacji studentów w nauczaniu zdalnym:
- tworzenie i zamieszczanie plików z nagraniami video
- organizacja zajęć w formule debat oksfordzkich w formie zdalnej
- omówienie możliwości technicznych przygotowania referatu przez studentów na platformie.

Każdy uczestnik będzie członkiem zespołu w roli ucznia oraz nauczyciela, aby poznać działanie MS Teams z punktu widzenia pełnionych ról w grupie. W trakcie zajęć zaprezentowana zostanie kwestia:
Rozpoczęcia spotkania
Włączenie/wyłączenie mikrofonu i kamery
Aktywność studentów
Obsługa czatu, Q&A
Metody sprawdzania listy obecności
Kwestia nagrywania zajęć
Reakcje na powiadomienia uczestników grupy
Organizacja przerw w zajęciach
Zakończenie spotkania

3) Przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń
jak zamieścić test do rozwiązania na platformie MS Teams i ustawić czas egzaminu, system oceniania automatycznego
organizacja zdalnej obrony pracy dyplomowej
tworzenie quizów do samodzielnej pracy studenta po omówieniu określonej partii materiału

4) Zamieszczanie i udostępnianie materiałów na platformie.
W folderze materiałów do pobrania - zamieszczanie cudzych materiałów (nagrania, zdjęcia, itp.) z poszanowaniem prawa autorskiego (omówienie aspektów prawnych)
Udostępnianie materiałów w czasie rzeczywistym trwania zajęć poprzez udostępnianie plików z komputera prowadzącego

Zadanie do wykonania polegające na:
- utworzeniu zespołu
- zamieszczeniu materiałów
- dodaniu członków do zespołu

Po każdej części przewiduje się czas na zadawanie pytań i odpowiedzi.

CZĘŚĆ DRUGA (dr Marek Jakubiec)

II. Edukacja masowa i jej rola w dydaktyce akademickiej
 
1. Czym jest blended learning?
Wprowadzenie Uczestników w problematykę blended learning.

- Czym są blended learning, e-learning i M-learning?
- Na czym polega blended learning?
- W jaki sposób można wprowadzać nowoczesne metody nauczania?
- Jakimi narzędziami dysponujemy?
- Jakie jest znaczenie blended learning w czasie pandemii?
 
2. Edukacja on-line: kursy
Przedstawienie informacji na temat kursów online, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

- Jak wygląda profesjonalny kurs?
- Jak zaprojektować ciekawy kurs?
- W jaki sposób wejść w interakcję ze studentami w ramach kursu?
- Jak zaplanować działania? Z kim współpracować? Jakie są polskie platformy kursów on-line?
- Jak stworzyć kurs otwarty, tzn. dostępny dla wszystkich?
- Jakie są zalety tworzenia kursów otwartych? Co daje to nauczycielowi akademickiemu, studentom, wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką?
- Jak kursy on-line mogą stać się odpowiedzią na najnowsze wyzwania edukacyjne?
 
3. Od teorii do praktyki: przykłady kursów online
Praktyczne aspekty tworzenia kursów online.

- Jak znaleźć środki na stworzenie kursu?
- Największe platformy kursów online (MOOC) na świecie
- Polskie platformy MOOC i możliwość współpracy z nimi
- Jak wzbogacić treść kursów, by uczynić je bardziej atrakcyjnymi?
- E-podręcznik jako uzupełnienie treści kursu
- Jak wykorzystywać edukacyjnie wykłady zagranicznych naukowców, które odbywają się na macierzystych uczelniach Uczestników?
 
4. Część warsztatowa
W tej części poproszę każdego z Uczestników o przygotowanie wstępnej koncepcji kursu odpowiadającego jego dyscyplinie naukowej. Zajmie to około 25 minut. Następnie przedyskutujemy pomysły oraz wskażę możliwe udoskonalenia. Odpowiem również na pytania uczestników.

Szkolenie odbędzie się w formie zbliżonej do konwersatorium – w trakcie każdej z powyższych części przewidziana jest dyskusja oraz sesja pytań i odpowiedzi.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.