Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Zmiany w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

Termin szkolenia:
09.07.2020 - Warszawa, Centrum Konferencyjne AS-Bud, al. Jerozolimskie 81
Godziny szkolenia: 10.00-16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 W trosce o Państwa bezpieczeństwo zostaną zapewnione wszystkie środki ostrożności:

- bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami
- w sali i przed salą będą płyny do dezynfekcji rąk
- dodatkowo przed każdym szkoleniem dezynfekowane są stoliki, klamki i wyposażenie sali
- na bieżąco dezynfekowane są również części wspólne budynku (windy, toalety itp.)

Program szkolenia:

1. Cel i zakres nowelizacji rozporządzenia, w tym:
a) dostosowanie przepisów epizodycznych rozporządzenia do zmiany terminu rozpoczęcia ewaluacji wynikającego z regulacji tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. (specustawy);
b) doprecyzowanie regulacji dotyczących sposobu przeprowadzania ewaluacji i kompetencji KEN;
c) uchylenie przepisów i zmniejszenie obciążeń administracyjnych ewaluowanych podmiotów;
d) eliminacja wątpliwości interpretacyjnych.

2. Zmiany dotyczące:
a) stosunku pracy w kontekście uwzględniania w ewaluacji osiągnięć naukowych pracowników nie zaliczonych do liczby N;
b) proporcji publikacji naukowych publikowanych w poszczególnych latach objętych ewaluacją;
c) ustalania całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowych artykułów recenzyjnych oraz edycji naukowych tekstów źródłowych;
d) ustalania całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowych artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017-2018;
e) precyzji w określaniu wartości liczb √k/m i k/m przy ocenie publikacji;
f) oceny działalności naukowej prowadzonej w dyscyplinach artystycznych;
g) rozszerzenia katalogu projektów badawczych uznanych za prestiżowe i wyróżniające się wysokim poziomem naukowym.

3. Regulacje doprecyzowujące przepisy w zakresie:
a) sposobu ustalania liczby N za rok 2017;
b) zmniejszenia liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji, w przypadku niezłożenia oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową;
c) dopuszczalnej liczby monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji;
d) ustalenia daty udzielenia patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy;
e) nieuwzględnienia w ewaluacji osiągnięć nie spełniających wymogów formalnych;

4. Zmiany w zakresie kryterium III opisów wpływu, w tym:
a) regulacja realizacji obowiązku przedstawienia dowodów (dokumentacji) potwierdzających rzeczywiste wystąpienie wpływu na wezwanie KEN;
b) sposób ustalania liczby opisów wpływu podlegających obowiązkowej ocenie w ewaluacji;
c) zasady sprawozdawczości opisów wpływu w systemie POL-on;
d) sposób oceny ex-post opisów wpływu - wprowadzenie odrębnych ocen dla zasięgu wpływu oraz jego znaczenia - odpowiednio wartość punktowa i wartość mnożnika;
e) kryterium znaczenia wpływu - brak definicji oraz nieostrość wskaźników: znikome, ograniczone, istotne, kluczowe albo przełomowe;
f) „mierzenie” znaczenia wpływu przez ekspertów oceniających;
g) definiowanie i narracja wpływu (co należy rozumieć przez wpływ - trwały lub okresowy;
własne najlepsze zrozumienie, oszacowanie potencjalnego wpływu; wpływ rzeczywisty, faktyczny, realny, wiarygodny, mierzalny a nie optymistyczny czy wizjonerski);
h) wyjaśnienie na czym polegał wpływ wskazując w miarę możliwości precyzyjną kwantyfikację jego skutków (efekty wpływu);
i) identyfikacja związku między wynikami prowadzonych B+R a wpływem (oddziaływaniem) na otoczenie społeczno-gospodarcze (kto jest beneficjentem, interesariuszem wpływu, użytkownikiem końcowym, kto skorzystał z wyników prowadzonych B+R ?);
j) wskazanie grupy społecznej będącej beneficjentem wpływu dla określenia jego zasięgu i znaczenia (precyzyjne określenie, kto uzyskał korzyści z wpływu);
k) kreowanie wpływu - w jakim stopniu przeprowadzone badania naukowe przyczyniły się do zaistnienia wpływu; jakie były ustalenia badawcze, leżące u podstaw wpływu; czy wpływ nie mógłby się wydarzyć bez uzyskanych wyników badań;
l) rezultaty działalności naukowej (studia przypadku - case studies), które miały fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia wpływu - związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy prowadzoną działalnością naukową i jej wynikami a deklarowanym wpływem;
ł) uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki.
Dyskusja i pytania.


Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.