Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki Kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej

Termin szkolenia: 20.02.2020
Miejsce szkolenia: Poznań
Godziny szkolenia: 10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie stawia za cel, praktyczne przygotowanie opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w ramach kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej.
Materiał szkoleniowy przedstawia szeroką gamę rzeczywistych przykładów ilustrujących wpływ wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na otoczenie społeczno-gospodarcze w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych.
Praktycznemu przygotowaniu opisów wpływu służyć będą zaprezentowane w trakcie szkolenia: formularz i kwestionariusz. Pierwszy posłuży przygotowaniu danych sprawozdawczych w Systemie POL-on na potrzeby ewaluacji, drugi umożliwi zdefiniowanie wpływu, identyfikację dowodów tego wpływu, wskazanie beneficjentów (interesariuszy) oraz określenie znaczenia i zasięgu oddziaływania.

Program szkolenia:

1. Studium przypadków jako przykłady wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dyscyplinach naukowych, stanowiących podstawę do opracowania opisów wpływu:
a) obszary oddziaływania;
b) rodzaje wpływów;
c) wskaźniki zasięgu i znaczenia.
2. Dobre praktyki służące przygotowaniu opisów wpływu potwierdzających związek między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych a otoczeniem społeczno-gospodarczym.
3.  Proces przygotowania opisów wpływu wg dedykowanego wzoru kwestionariusza:
a) definiowanie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (co rozumiemy przez wpływ ?; formy i występowanie w wielu różnych sferach,
działach, sektorach, gałęziach, branżach obszarach, przestrzeni działalności ludzkiej oraz rodzaje: instrumentalny, koncepcyjny, rozwijający umiejętności – techniczne lub personalne);
b) identyfikacja związku między wynikami B+R a oddziaływaniem na otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym wskazanie grupy społecznej będącej beneficjentem wpływu
(monitorowanie wpływu; mapowanie/matryca interesariuszy – kto, jak i na czym skorzysta z wyników B+R ?);
c) wskazanie dowodów wpływu (ilościowe; jakościowe) jednoznacznie wskazujących na związek między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych wraz z datą ich powstania oraz określenie ram czasowych, w których prowadzono B+R, jako leżących u podstaw danego wpływu (jakie są „ścieżki” wpływu i jego wskaźniki ?);
d) sprecyzowanie dokumentacji potwierdzającej wpływ (jakie są źródła danych wpływu ?);
e) sformułowanie głównych wniosków, efektów i charakterystyki wpływu (jaki jest zakres i przedmiot oddziaływania ?);
f) określenie charakteru wyników B+R (mono czy interdyscyplinarne ?);
g) wskazanie znaczenia (skala, stopień, w jakim wpływ umożliwił, wzbogacił, wpłynął, zapobiegł lub zmienił) oraz zasięgu oddziaływania wpływu („mierzenie” wpływu oraz jego złożoność: bezpośredni-zamierzony-liniowy i/lub pośredni-niezamierzony-rozproszony).
4. Wzór formularza opisu wpływu w języku polskim i angielskim, służący przygotowaniu danych sprawozdawczych w Systemie POL-on na potrzeby ewaluacji.
5. Wskazanie wyników badań podstawowych i aplikacyjnych oraz prac rozwojowych, w tym m.in.: nowej wiedzy, technologii, produktów, wyrobów, materiałów, oprogramowania, procesów, procedur, strategii, metod lub usług jako podstawy dla formułowania opisów wpływu:
a) jaki jest/był problem badawczy (pytanie i/lub hipoteza badawcza) ?;
b) jakiego szerszego kontekstu dotyczą/dotyczyły B+R ?;
c) w jaki sposób B+R mogą przyczynić się/przyczyniły się do zrozumienia lub rozwiązania danego problemu ?;
d) jakie są zauważalne zmiany/różnice będące wynikiem B+R, jak prowadzone B+R przyczyniły się do zaistnienia zmian/różnic ?;
e) kto skorzysta/skorzystał z wyników B+R ?
6. Wdrożenie programu pilotażowego w ewaluowanym podmiocie, celem wyboru najkorzystniejszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych jako potencjalnych opisów wpływu raportowanych na potrzeby ewaluacji.
7. Zasady oceny w ewaluacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych jako wpływu działalności naukowej prowadzonej przez ewaluowany podmiot w dyscyplinach na funkcjonowanie gospodarki i rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
8. Warunki uwzględniania w ewaluacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w okresie objętym ewaluacją albo przed tym okresem.
9. Uzasadnienie eksperckie oraz punktacja przyznawana za opisy wpływu w zależności od ich znaczenia i zasięgu oddziaływania oraz możliwość uzyskania wyższej liczby punktów po spełnieniu określonych warunków.
10. Liczba opisów wpływu możliwych do zgłoszenia przez podmiot w dyscyplinie na potrzeby ewaluacji w zależności od liczby N oraz możliwość ich zwiększenia po spełnieniu określonych warunków.
11. Dyskusja i pytania.

 

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.