Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Finansowanie działalności naukowej w Ustawie 2.0 - Nowy algorytm finansowania. Zarządzanie kosztami kształcenia oraz analiza algorytmu podziału subwencji.

Termin szkolenia : 24.02.2020
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami) zmienia w sposób znaczący zasady prowadzenia gospodarki finansowej w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Stworzenie jednolitego strumienia finansowania, obejmującego działalność dydaktyczną, badawczą oraz rozwój pracowników,
wymusza zmiany funkcjonowania gospodarki finansowej uczelni. To one same muszą teraz decydować o tym, w jakich proporcjach i na co przeznaczyć przekazane środki. I w końcu nie będą zmuszane do zwracania środków niewykorzystanych w danym roku. W tej nowej rzeczywistości jeszcze ważniejsze staje się zrozumienie, skąd i na jakich zasadach będą przyznawane pieniądze poszczególnym uczelniom (oraz jednostkom prowadzącym badania naukowe). Dlatego równie istotne jest przyjrzenie się Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Szczegółowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia obejmą między innymi:

1. Algorytm podziału subwencji (w oparciu o tekst rozporządzenia)
      a. Sposób obliczania składników algorytmu
      b. Waga poszczególnych składników algorytmu
      c. Zmiany wagi składników w kolejnych latach finansowania
      d. Finansowanie a typ uczelni/jednostki naukowej
2. Czynniki determinujące wysokość finansowania
      a. Dyscypliny naukowe a finansowanie działalności naukowej
      b. Raportowanie i ewaluacja jakości działalności naukowej a zasady finansowania
      c. Finansowanie inwestycji w zakresie działalności naukowej
3. Szczególne formy wspierania działalności uczelni
      a. Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
            i. warunki przystąpienia do programu
            ii. zasady oceny projektu
            iii. korzyści
      b. Program „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”
            i. warunki przystąpienia do programu
            ii. zasady oceny projektu
            iii. korzyści

Prelegent:

dr hab. Radosław Rybkowski - Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.